Program Composer 4.0 dla systemów liniowych DVA – dB Technologies

DVA Composer jest łatwym w obsłudze programem do konfiguracji przeznaczonym dla serii systemów liniowych DVA i systemów subwooferowych produkowanych przez dB Technologies.  Użyteczne narządzie do wspomagania inżynierów dźwięku przy instalacji systemu, zaprojektowane zostało z myślą o intuicyjnej obsłudze, zapewnia optymalne presety uzależnione od wysokości linii, planowanego zasięgu i ilości używanych komponentów DVA. Program ustawia wszystkie ważne parametry mechaniczne, oraz dobiera odpowiednie presety EQ.  W startowej sekcji programu użytkownik ma możliwość wprowadzenia wymiarów pomieszczenia, aby osiągnąć najlepsze pokrycie przestrzeni. Ustawienia uwzględniają wysokość systemu, wymiary sceny, odległość L-R, pokrycie dźwiękowe, oraz fakt czy widownia siedzi czy stoi. Dodatkowo użytkownik mam możliwość modyfikacji nachylenia podłoża, oraz dodania do trzech balkonów. Z wprowadzonych danych, użytkownik może wyświetlić wykresy i przeanalizować pokrycie łącznie z poziomem SPL dla różnych odległości i częstotliwości. Możliwy jest też wybór kształtu linii w celu odpowiedniej adaptacji przestrzeni. DVA Composer pomaga w konfiguracji subwooferów i determinuje kierunkowość niskich częstotliwości, bazując na rodzaju instalacji i liczbie jednostek. Istnieje możliwość wyboru sześciu konfiguracji stacków, ustawienia zwrotnicy, opóźnienia, fazy, oraz przerw między subbasami jeśli zachodzi taka potrzeba. DVA Composer 4.0 ‘’jest o wiele bardziej doskonały od DVA Shape Designer’’ jak twierdzi RCF USA inżynier techniczny Tarik Solangi. Nowe funkcjonalności DVA Composer 4.0: obsługuje wszystkie dostępne moduły DVA obsługuje wszystkie moduły subwooferów umożliwia trójwymiarowe odczyty SPL umożliwia ręczne lub automatyczne ustawianie kształtu linii, kątów, oraz korekcji dodana symulacja instalacji podłogowej ulepszone wyliczanie opóźnień dla wyrównania fazowego