Allen & Heath udostępnił nową wersję oprogramowania do konsolet iLive.

Allen & Heath udostępnił nową wersję oprogramowania do konsolet iLive.   Najnowsza wersja zapewnia szereg nowych udogodnień, takich jak nowe GEQ, dynamiczny korektor oraz wielopasmowy kompresor. Udoskonalenia obejmują także wprowadzenie większej liczby parametrów możliwych do kontrolowania przez MIDI oraz funkcjonalności oprogramowania kontrolnego iLive Editor i MixPad. Teraz wszystkie trzydzieści dwa wyjścia mogą korzystać z korekcji graficznej dla pasma niskich częstotliwości oraz możliwości wyboru jednej spośród czterech implementacji z następującymi algorytmami: oktawy ze stałą dobrocią (Constant-Q), z proporcjonalną dobrocią do wzmocnienia (Proportional-Q) oraz Digi-Q,który zapewnia minimalną interakcję między pasmami, a także nowego asymetrycznego Hybrida. Wszystkie typy korektorów mają podgląd charakterystyki korekcji wraz z widokiem RTA. Algorytmy umożliwiają odsłuch oraz podgląd w czasie rzeczywistym bez konieczności zapisywania i ponownego przywoływania wprowadzonych ustawień. Do efektów dostępnych w zakładce FX dodano dwa wielozakresowe kompresory (trzy- i czteropasmowe) oraz czteropasmowy korektor dynamiczny. Wśród wielu nowych rozwiązań wersja 1.9 oferuje szereg udogodnień, m.in. ulepszenie koherencji miksu, selektywne łączenie banków kanałów na sterownikach, określenie szerokości panoramy dla kanałów stereofonicznych (Width) oraz trybu pracy kanałów mono oraz stereo (LR, RL, Mono, M/S i inne). Wprowadzono również „bypass” dla funkcji opóźnienia (delay), przewidzianej do każdego toru wejściowego i wyjściowego. Istotną kwestią są nowe rozwiązania zaprojektowane pod kątem konsolet pracujących w instalacjach stałych, które dotyczą zakresu kontroli uprawnień użytkownika oraz elastyczności pracy w sieci. Ulepszenia dotyczą również synchronizacji dźwięku, opcji routingu sygnałów oraz sterowania sieciowymi kartami audio (w przypadku, kiedy jednostka iDR jest wyposażona w ekspander xDR-16). Kluczowe cechy, o które został wzbogacony program iLive Editor, to nowe okno Quick Input Setup (podobnie jak w sterownikach serii iLive) oraz kontrola poprzez protokół MIDI przycisku Mix. W aplikacji MixPad pojedyncza warstwa użytkownika może teraz pomieścić do trzydziestu dwóch kanałów. Do nowych opcji należy także kontrola Tap Tempa dla wewnętrznych efektów oraz kontrola panoramy, kiedy wysyłamy sygnały na szynę wyjściową Stereo Aux. www.allen-heath.com www.konsbud-audio.pl