Firma ArKaos opracowała nowy protokół sieciowy Kling-Net do przesyłania sygnałów wideo w czasie rzeczywistym w sieci ethernetowej.

Firma ArKaos opracowała nowy protokół sieciowy Kling-Net do przesyłania sygnałów wideo w czasie rzeczywistym w sieci ethernetowej.Kling-Net został przewidziany na razie do ekranów, paneli i innych urządzeń LED-owych (być może później rozszerzony zostanie na inne urządzenia multimedialne, np. projektory). Założeniami twórców protokołu było umożliwienie połączenia urządzeń LED-owych w sieci ethernetowej, w której w czasie rzeczywistym przesyłane będą sygnały wideo, oraz zarządzanie całością za pomocą komputera, który pełni również rolę serwera mediów. Ponadto protokół umożliwia automatyczne wykrywanie i konfigurację podłączonych urządzeń, zapewnia synchronizację wyświetlania obrazów, pozwala tworzyć jednolite systemy z wykorzystaniem urządzeń LED-owych różnych producentów oraz eliminuje konieczność użycia drogich konwerterów wideo. Aby możliwa była komunikacja urządzeń LED-owych z serwerem mediów, oprócz tego, że urządzenie musi mieć oczywiście możliwość połączenia z siecią ethernetową, konieczne jest zaimplementowanie w nim prostego, niedrogiego mikrokontrolera. Zarządzający siecią serwer wysyła co jakiś czas komunikaty broadcastowe, na które odpowiadają podłączone do sieci urządzenia – w ten sposób są wykrywane i można im przypisać konkretne wyjście serwera mediów. Jednocześnie urządzenie przesyła do serwera informacje dotyczące wymaganej geometrii i rozdzielczości obrazu, dzięki czemu serwer może dokonać odpowiedniego mapowania wideo na piksele urządzenia. Po tej automatycznej konfiguracji można rozpocząć przesyłanie sygnału wideo. Serwer mediów przechowuje, przygotowuje i wysyła wideo, obrazy i teksty, które mają być wyświetlane, a jednocześnie umożliwia zarządzanie strefami, w których pogrupowane są urządzenia, dzięki czemu zarządzanie całą siecią staje się szybsze i prostsze, a liczba możliwych błędów jest zminimalizowana.www.arkaos.netwww.kling-net.com