Dostępne już są biblioteki dynamiczne zestawów głośnikowych L-Acoustics do oprogramowania CATT-Acoustics, EASE, ODEON i LARA.

  Dostępne już są biblioteki dynamiczne zestawów głośnikowych L-Acoustics do oprogramowania CATT-Acoustics, EASE, ODEON i LARA.     Teraz projektanci systemów nagłośnieniowych mogą symulować zachowanie liniowych systemów marki L-Acoustics dzięki ich specyfikacjom zawartym w plikach GLL (w przypadku oprogramowania EASE) lub DLL. Podobnie współosiowe zestawy mogą być symulowane przy użyciu dedykowanych do programu EASE bibliotek GLL bądź w formacie CLF obsługiwanym przez programy CATTAcoustic, ODEON i LARA. Każdy z wymienionych programów może być używany jednocześnie z oprogramowaniem Soundvision, umożliwiając tym samym symulację wszystkich dodatkowych parametrów oraz uwzględnienie takich elementów jak odbicia dźwięku. Dzięki udostępnieniu bibliotek ze współosiowymi i liniowymi zestawami L-Acoustic możliwe jest dokładniejsze przewidzenie zachowania się systemu w projektowanych instalacjach. Są to bardzo dokładne specyfikacje, co sprawia, że przeprowadzone z ich pomocą symulacje dają precyzyjne wyniki, skutkując tym samym rzetelnym projektem końcowym.     www.l-acoustics.com www.mbspro.pl