Firma Lumen Radio przedstawiła najnowszą wersję oprogramowania SuperNova.

Firma Lumen Radio przedstawiła najnowszą wersję oprogramowania SuperNova.    SuperNova to oprogramowanie pozwalające na kompletne zarządzanie i monitoring sieci oświetleniowej. Program umożliwia pracę z RDM poprzez sieć Art-Net i pokazuje nam jasny i szczegółowy status całej sieci – urządzeń przewodowych oraz bezprzewodowych. Urządzenia obsługujące RDM mogą być wyświetlone i konfigurowane z poziomu programu, a ich konfigurację można zmieniać za pomocą kliknięć myszką. Komputer z oprogramowaniem SuperNova może być podłączony do naszej sieci oświetleniowej, stanowiąc narzędzie do jej monitoringu. Każdysygnał i może być monitorowany oddzielnie. W razie nieprawidłowości program wysyła alert (można go skonfigurować na przykład tak, aby alert docierał mailem). SuperNova może się komunikować ze wszystkimi produktami CRMX poprzez Ethernet, co umożliwia kontrolę połączeń bezprzewodowych urządzeń korzystających z protokołu RDM połączonych z kompatybilnymi z tym protokołem odbiornikami CRMX. Patching urządzeń odbywa się w programie na zasadzie „przeciągnij i upuść”. Wyświetlają się przy tym również dane DMX dla każdego kanału, aby można było kontrolować przepływ danych. Program posiada sekcję zarządzania częstotliwościami (aby zobaczyć np. na jakich częstotliwościach pracuje system CRMX) oraz tryb wirtualnej konsoli. Warto wspomnieć, iż oprogramowanie SuperNova 3 zdobyło w tym roku nagrodę za innowacyjność podczas targów PLASA. www.ltt.com.pl