MA Lighting grandMA3 v1.0

Firma MA Lighting opublikowała oprogramowanie 1.0 dla systemu grandMA3. Równolegle producent zaprezentował wersję 3.8 oprogramowania dla systemu grandMA2.

Nowe oprogramowanie dla grandMA3 jest już dostępne, a tym samym również wersje onPC dla systemów Windows oraz MacOS. W opisie oprogramowania producent wymienił główne cechy podzielone na kilka kategorii, opisując je w sposób przystępny dla operatorów grandMA2:

Menu/Adresowanie

 • Struktura organizacyjna drzewa do zarządzania dodawaniem i adresowaniem urządzeń
 • Pełna biblioteka urządzeń grandMA2, grandMA3 oraz GDTF (format General Device Type Format)
 • Importowanie pełnych map adresowych poprzez MVR (format My Virtual Rig)
 • Filtrowanie i sortowanie są dostępne jako warstwy (Layer) i klasy (Classes), ale nie są one obowiązkowe
 • Przełączanie motywu barwnego interfejsu między domyślnym ciemnym oraz wysoko kontrastowym do użytku w dzień
 • Pule Appearance (wyglądu) oraz Scribble (szkice) umożliwiają kształtowanie i urozmaicenie wyglądu oprogramowania wedle naszych potrzeb.

Programowanie

 • Arkusz urządzeń wyświetla strukturę drzewiastą według zasady-kierunku z góry na dół
 • Łatwe wybieranie przełączaniem Next/Prev i Up/Down
 • Selection Grid (siatka selekcji) dynamicznie pokazuje naszą selekcję urządzeń
 • Selekcje mają trójwymiarową strukturę kolejności urządzeń, która jest zapamiętywana w grupach, presetach i pamięciach cue
 • Presety mogą dodawać/usuwać atrybuty do wskazanych miejsc docelowych z użyciem polecenia Recast
 • Dostępne jest pięć puli presetów All
 • Fazery są informacjami presetów z krokami dynamicznymi
 • Presety z indywidualnymi czasami są zapisane w pamięciach cue, które mają połączenia z tymi czasami
 • Pule Data dają większą elastyczność organizacyjną w strukturze pliku spektaklu.

Odtwarzanie

 • Sekwencje są synchronizowane i zawsze mają ten sam status odtwarzania
 • Executory mają kontrolki, które dają większą elastyczność użycia
 • Przypisania executora mogą być zapisane jako pamięć do puli
 • Spektakle w kodzie czasowym mają dodatkowe ścieżki grupowe i markery
 • Arkusze sekwencji oraz arkusze śledzenia sekwencji są teraz połączone
 • Funkcja Temp Fader teraz obsługuje indywidualne czasy.

Narzędzia programowania

 • MATricks są teraz trójwymiarowe
 • Widok 3D zastępuje widok Stage View, dając opcje zdecydowanie bardziej realistycznej wizualizacji
 • Przybornik koloru obsługuje widoki RGB, CMY, HSI oraz CIE
 • Gesty przesunięcia umożliwiają szybsze wykonywanie typowych czynności z obiektami wprost na ekranie
 • Wciśnięcie i przytrzymanie zapisuje puste obiekty lub otwiera edycję już istniejącego obiektu
 • Swobodnie skalowany widok Playback
 • Zintegrowane zdalne sterowanie przez przeglądarkę wraz z dostępem do enkoderów oraz komunikatów
 • Funkcjonalność Copy/Paste w Programerze
 • Widok Info pokazuje wszystkie odniesienia i zależności obiektów
 • Programer może pokazać wszystkie części Part pamięci Cue
 • Konfiguracje ekranu umożliwiają elastyczne użycie tego samego ekranu z tym samym profilem użytkownika

Protokoły

 • DMX512-A
 • sACN
 • Art-Net 4
 • Nuty MIDI
 • OSC – Open Sound Control
 • Analogowe (zdalne) sterowanie

… a w przygotowaniu

 • Harmonogram Agenda
 • Programowanie XYZ wraz z integracją PSN (Posi Stage Net)
 • Pixel Mapping
 • RDM
 • Funkcjonalność Park
 • MIB
 • Pula Mask
 • PSR (Partial Show Read)
 • Zapis i aktualizacje w trybie Tracking Cue Only

 

Polecamy

Najchętniej czytane artykuły

Newsletter

Zapisz się na newsletter, a nie ominie Cię żadna ważna informacja.

Close Menu
Zamknij