NTi zaprezentowało urządzenie służące do pomiarów hałasu.

 NTi zaprezentowało urządzenie służące do pomiarów hałasu. NoiseScout to wszechstronne i jednocześnie łatwe w użyciu rozwiązanie, pozwalające monitorować hałas w trybie 24/7. Poziomy hałasu są nagrywane w danym miejscu przy użyciu mierników XL2 i przekazywane do serwera, gdzie można je monitorować online, a także pobierać. NoiseScout może być używany zarówno do pomiarów hałasu w krótkich okresach, jak i do monitorowania długofalowego. Automatyczne powiadomienia mailowe umożliwiają szybką reakcję i rozwiązywanie problemów w odpowiednio krótkim czasie. Dodatkowo możliwe jest pobranie próbki dźwiękowej, ułatwiającej znalezienie źródła dźwięku powodującego przekroczenie zadanych wartości granicznych.Miernik XL2 pozwala dokonywać ciągłego pomiaru poziomu hałasu i zapisywać go w wewnętrznym buforze. Za pomocą urządzenia o nazwie NetBox dane są przenoszone na serwery portalu NoiseScout, na którym możliwe jest ich monitorowanie w czasie rzeczywistym. Dodatkowo portal może wysyłać powiadomienia mailowe, umożliwia pobieranie danych oraz odczytywanie raportów w przeglądarce.NoiseScout to kompletne rozwiązanie pomiarowe dla profesjonalistów i kolejny produkt, świadczący o tym, że NTi Audio jest jednym z liderów na rynku pomiarów audio.