Redakcja MiT

Poznaj nas

Tematyka magazynu

Redaktorzy magazynu Muzyka i Technologia przybliżają kulisy najciekawszych wydarzeń muzycznych, skupiając się na ich stronie technicznej. Na łamach prezentowane są wywiady z realizatorami i najważniejszymi postaciami rynku rentalowego oraz porady wiodących ekspertów branży. Prezentujemy także interesujące pod względem realizatorskim instalacje stałe w obiektach użyteczności publicznej: kluby muzyczne, teatry, hale widowiskowe.

Główne grupy docelowe

 • realizatorzy dźwięku i obrazu (techniczna obsługa imprez) w firmach rentalowych,
 • technicy odpowiedzialnych za funkcjonowanie rozwiązań w instytucjach i przestrzeniach użyteczności publicznej: domach kultury, wydziałach kultury i promocji miast, teatrach, operach i telewizji,
 • osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie rozwiązań w agencjach artystycznych i koncertowych,
 • uczelnie, szkoły,
 • sklepy muzyczne.

Struktura magazynu:

 • NOWOŚCI branżowe, trendy i nowe technologie dla rynku profesjonalnego,
 • RELACJE z wydarzeń branżowych, premier nowych urządzeń, prezentacji nowych technologii,
 • zrealizowane KONCERTY i kulisy powstawania nowych wydarzeń,
 • WYWIADY z najważniejszymi postaciami rynku rentalowego
 • PORADY wiodących ekspertów branży,
 • TESTY – prezentacje funkcjonalności i możliwości wykorzystania wybranych produktów i rozwiązań.
Profile społecznościowe

Współpracujemy z:

Redakcja

REDAKTOR NACZELNY

Marcin Ziniak

[email protected]

+48 608 504 685

REKLAMA

Radosław Michalak

[email protected]

tel. +48 500 053 208

Redaktorzy

Łukasz Kornafel
Jarosław Bociański
Jerzy Kubiak
Paweł Murlik
Andrzej Skowroński
Wojciech Szkodziński

Close Menu
Zamknij