Instalacja systemu nagłośnienia na stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Tychach zrealizowana przez firmę Tommex Żebrowscy Sp. J. we współpracy z firmą M.Ostrowski Sp. J.

Instalacja systemu nagłośnienia na stacjach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w Tychach zrealizowana została przez firmę Tommex Żebrowscy Sp. J. we współpracy z firmą M.Ostrowski Sp. J.   Szybka Kolej Regionalna w Tychach obejmuje w obecnej chwili 4 stacje: Zachodnia, Bielska, Grota Roweckiego i Lodowisko. Wszystkie cztery nowo oddane stacje, w tym gruntownie zmodernizowane Tychy Zachodnie, zostały wyposażone w system DSO g+m elektronik. Dzięki zastosowaniu modułów APS 59 lan cały system pracuje w sieci lokalnej. Rozwiązanie to pozwala na zarządzanie i kontrolę wszystkimi stacjami z jednego punktu oraz prostą i szybką rozbudowę systemu równolegle z planowanymi inwestycjami.     Każdą ze stacji wyposażono: – w wejście sygnału audio w celu podawania informacji z systemu podróżnych. – w mikrofon strażaka w specjalnie przygotowanej szafie – w moduł służący do lokalnego wyzwalania komunikatów zapisanych w systemie – we wzmacniacz 150W/100V oraz wzmacniacz zapasowy (aktywujący się automatycznie w przypadku awarii wzmacniacza głównego) – w specjalne przyciski do ręcznego wyzwalania i kasowania alarmu – w wejście na styk zewnętrzny do sygnalizacji awarii urządzenia zewnętrznego – w system zasilania awaryjnego     Więcej informacji na stronie internetowej firmy Tommex. www.tommex.pl