Firma Waves przy współpracy z Abbey Road Studios stworzyła wtyczkę symulującą efekt ADT.

Firma Waves przy współpracy z Abbey Road Studios stworzyła wtyczkę symulującą efekt ADT.  Automatyczne zwielokrotnianie głosów polega na użyciu dwóch magnetofonów odtwarzających ten sam materiał, przy czym drugi magnetofon odtwarza ślad z lekko zmienioną prędkością stwarzając wrażenie, że mamy do czynienia z dwoma podejściami. Nowa wtyczka pozwala nam na zastosowanie tej techniki w naszych produkcjach. Dzięki niej skorzystamy z techniki wykorzystywanej przy nagrywaniu wokali zespołu The Beatles.