#CZYNASWIDAĆ #CZYNASSŁYCHAĆ – akcja społecznościowa PITE

Na łamach MiT wielokrotnie podejmowaliśmy temat bieżącej sytuacji spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. Nasza branża została zamrożona jako jedna z pierwszych a jej odmrażanie niestety nie przebiega tak jak byśmy sobie tego życzyli. W celu przyspieszenia tego procesu a także wypracowania z Polskim Rządem odpowiednich form pomocowych dla firm związanych z techniką estradową konkretne działania podejmuje Polska Izba Techniki Estradowej.