Na łamach MiT wielokrotnie podejmowaliśmy temat bieżącej sytuacji spowodowanej wybuchem pandemii COVID-19. Nasza branża została zamrożona jako jedna z pierwszych a jej odmrażanie niestety nie przebiega tak jak byśmy sobie tego życzyli. W celu przyspieszenia tego procesu a także wypracowania z Polskim Rządem odpowiednich form pomocowych dla firm związanych z techniką estradową konkretne działania podejmuje Polska Izba Techniki Estradowej.

Działaniom na szczeblu formalnym towarzyszy akcja społecznościowa #CZYNASWIDAĆ #CZYNASSŁYCHAĆ mająca na celu zwrócenie uwagi opinii publicznej a także zjednoczenie w działaniach i wzmocnienie branży.

Poniżej prezentujemy list przesłany przez Polską Izbę Techniki Estradowej.

Szanowni Państwo,

Polska Izba Techniki Estradowej podejmuje prężne działania mające na celu wypracowanie z Polskim Rządem odpowiednich form pomocowych dla firm związanych z techniką estradową.

W tym celu od wielu tygodni PITE komunikuje się z Ministerstwami wysyłając wnioski, prośby o spotkania, projekty rozwiązań pomocowych. Dodatkowo nawiązaliśmy współpracę z niedawno utworzoną Izbą Gospodarczą Managerów Artystów Polskich, Stowarzyszeniem Organizatorów Imprez Artystyczno-Rozrywkowych, Stowarzyszeniem Branży Eventowej oraz wieloma Izbami Gospodarczymi związanymi z branżą turystyczną.

Kolejnym naszym działaniem była konferencja prasowa w Sejmie (dnia 1 lipca 2020) z udziałem Wiceprezesa PITE – Piotra Zajkiewicza. Otworzyło to nam drogę do dalszych spotkań i rozmów.

Dotychczas włączaliśmy się w akcje społecznościowe, znakomite inicjatywy, takie jak: „Otwieramy koncerty” oraz „Niewidzialni”.  Przy tym co dzieje się na szczeblu formalnym, wychodzimy do Państwa z propozycją wzięcia udziału w akcji społecznościowej, która wzmocni naszą siłę i zjednoczy w działaniach branżowych:

#CZYNASWIDAĆ #CZYNASSŁYCHAĆ

Na wtorek, 7 lipca planowana jest pikieta branży scenotechnicznej.

[Dowiedz się więcej]