Redakcja

Poznaj nas

Tematyka magazynu i portalu

Redaktorzy Muzyki i Technologii przybliżają kulisy najciekawszych wydarzeń muzycznych, skupiając się na ich stronie technicznej. Na łamach prezentowane są wywiady z realizatorami i najważniejszymi postaciami rynku rentalowego oraz porady wiodących ekspertów branżowych.

Prezentujemy także interesujące pod względem realizatorskim instalacje w obiektach użyteczności publicznej i obiektach kultury:
klubach muzycznych, teatrach, operach, studiach, domach kultury i halach koncertowo-widowiskowych.

Poznaj nas

Główne grupy docelowe

 • Realizatorzy dźwięku i obrazu w firmach rentalowych (techniczna obsługa imprez).
 • Dyrektorzy i technicy odpowiedzialni za funkcjonowanie rozwiązań w instytucjach i przestrzeniach użyteczności publicznej: obiektach kultury, teatrach, operach, domach kultury, telewizji, wydziałach kultury i promocji miast.
 • Osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie rozwiązań w agencjach artystycznych i koncertowych.
 • Entuzjaści systemów nagłośnieniowych, oświetleniowych, multimedialnych i nowych technologii.
 • Uczelnie i szkoły
 • Sklepy muzyczne

Poznaj nas

Struktura magazynu Muzyka i Technologia

 • AKTUALNOŚCI branżowe, trendy i nowe technologie dla rynku profesjonalnego.
 • RELACJE z wydarzeń branżowych, premier nowych urządzeń i prezentacji nowych technologii.
 • Zrealizowane KONCERTY i kulisy powstawania nowych wydarzeń.
 • WYWIADY z najważniejszymi postaciami rynku rentalowego.
 • PORADY wiodących ekspertów branży.
 • TESTY – prezentacje funkcjonalności i możliwości wykorzystania wybranych produktów i rozwiązań.
 • Prezentacje INSTALACJI zrealizowanych projektów w obiektach kultury, domach kultury, klubach i studiach.

Newsletter