Pikieta branży scenotechnicznej #CzyNasWidać #CzyNasSłychać

7 lipca o godzinie 12.00 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się pikieta branży scenotechnicznej. Uczestnicy pikiety chcą zwrócić uwagę na sytuację pracowników obsługi technicznej wydarzeń, którym obecnie grożą masowe zwolnienia, upadłości, ostatecznie niestety wyroki komornicze. Organizatorem pikiety jest Polska Izba Techniki Estradowej, a głównym postulatem skierowanym do Rządu RP jest powołanie zespołu t.j. okrągłego stołu do spraw kryzysu branży techniki estradowej w celu opracowania stosownych rozwiązań pomocowych.