7 lipca o godzinie 12.00 na Placu Zamkowym w Warszawie odbędzie się pikieta branży scenotechnicznej. Uczestnicy pikiety chcą zwrócić uwagę na sytuację pracowników obsługi technicznej wydarzeń, którym obecnie grożą masowe zwolnienia, upadłości, ostatecznie niestety wyroki komornicze. Organizatorem pikiety jest Polska Izba Techniki Estradowej, a głównym postulatem skierowanym do Rządu RP jest powołanie zespołu t.j. okrągłego stołu do spraw kryzysu branży techniki estradowej w celu opracowania stosownych rozwiązań pomocowych.

Dotychczas prowadzone działania jednostkowe nie przyniosły efektów pomocowych ze strony państwa. Sytuacja jednak zmusiła do aktywizacji i wyjścia na ulicę. Miejsce pikiety nie jest przypadkowe, Plac Zamkowy to wizytówka stolicy Polski. Podobnie jak do tej pory praca za kulisami przy wydarzeniach państwowych, społecznych, kulturalnych była wizytówką polskich miast i miasteczek. Na zaproszenie PITE już odpowiedziało wiele środowisk, stowarzyszeń związanych w swojej działalności z branżą scenotechniczną.

Polska Izba Techniki Estradowej zaraz po pikiecie przekaże Sejmowi, Prezydentowi i Premierowi RP petycję z postulatami. To będzie kolejna próba nawiązania komunikacji. Izba apeluje o:

  • powołanie rządowego Okrągłego Stołu ds. przeprowadzenia i wyprowadzenie branży techniki estradowej z kryzysu
  • utworzenie funduszu pomocowego na rzecz wszystkich osób pracujących w branży scenotechnicznej
  • wdrożenie pilnych działań ustawodawczych w celu wstrzymania emigracji zarobkowej specjalistów z branży techniki estradowej

Pikieta organizowana przez Izbę (PITE) to pierwsze wystąpienie publiczne pracowników technicznych w historii istnienia całej scenotechniki. Manifestacja ma na celu upublicznienie funkcji i roli pracowników technicznych. Podjęcie zbiorowej pikiety to wspólny głos i żądanie wprowadzenia pilnego programu pomocowego dla firm, aby zapobiec zarobkowej emigracji pracowników branży estradowej i przejęcia przez obcy kapitał rynku obsługi wydarzeń.

Facebook: https://www.facebook.com/polskaizbatechnikiestradowej/

WWW: http://www.pite.org.pl/