James Gordon, dyrektor zarządzający DiGiCo, przyznaje, że konstruktorom całej serii SD zawsze zależało, by modele wchodzące w jej skład miały moc obliczeniową, która zapewni im długowieczność.

James Gordon, dyrektor zarządzający DiGiCo, przyznaje, że chociaż wciąż najpotężniejszą konsoletą marki DiGiCo jest SD7, to konstruktorom całej serii SD zawsze zależało, by modele wchodzące w jej skład miały moc obliczeniową, która zapewni im długowieczność. Najlepszą drogą do tego jest zwiększanie ich funkcjonalności dzięki nowym wersjom pracującego w nich oprogramowania.  DiGiCo projektuje konsolety w taki sposób, aby kolejne modele już w dniu wejścia miały możliwość – dzięki drzemiącej w nich mocy obliczeniowej – aktualizowania oprogramowania o nowe funkcje, odpowiadające na bieżące wymagania rynku i realizatorów. W najnowszej wersji oprogramowania znalazło się kilka bardzo znaczących udogodnień. Pierwszym z nich jest panel aux to faders dodany do głównej warstwy konsolety; umożliwia bezpośrednie i szybkie wyświetlanie wszystkich szyn aux. Po kliknięciu na daną szynę zostaje ona aktywowana na faderach. Nowy panel usprawnia także pełną obsługę makr związanych z auxami, co bardzo znacząco poprawia pracę zarówno na konsoletach z tylko jednym ekranem, jak również jest ułatwieniem w pracy z konsoletami SD na stanowisku MON. Kolejnym udogodnieniem jest nowy tryb line check dla gniazd wejściowych. Został on umieszczony na kartach i w menu gniazd wejściowych w audio I/O. Gdy tryb jest aktywny, dotknięcie każdego gniazda wejściowego pozwala regulować wzmocnienie, włączenie zasilania phantom, funkcję pad, a także podsłuch danego wejścia, niezależnie czy jest on przypisany do danego kanału, czy nie. Dostępna jest także rozwijana lista wszystkich kanałów używających danego wejścia. Inną nową funkcjonalnością jest możliwość dołączenia danego źródła sygnału do danej szyny wejściowej. W nowej wersji oprogramowania rozszerzona została również opcja snapshotów, które teraz mogą być łatwo przenoszone w określone miejsce listy, a także bezpośrednio wywoływane przy pomocy wyświetlanej klawiatury numerycznej. Inne nowe możliwości to umieszczenie gangowania w panelu options, zaawansowane opcje wywoływania makr (w tym również przy pomocy komunikatów MIDI), a także możliwość przełączania między czteropunktową korekcją i filtrami HPF i LPF na szynach wyjściowych (pre insert). Ponadto częstotliwość, wzmocnienie oraz punkty korekcji mogą być korygowane przy pomocy ekranu dotykowego, dzięki stworzeniu rozszerzonego wyświetlania EQ pozwalającego na pomieszczenie tych elementów i ich czytelną prezentację użytkownikowi.

Tagi:

digico