Jeśli potrzebujemy wprowadzić sygnały analogowe do cyfrowej sieci audio opartej na Dante, to odpowiedni interfejs staje się niezbędny.

 Jeśli potrzebujemy wprowadzić sygnały analogowe do cyfrowej sieci audio opartej na Dante, to odpowiedni interfejs staje się niezbędny. AtteroTech Synapse D32i to cyfrowy interfejs Dante/AES67 wyposażony w analogowe wejścia, które możemy przesłać w cyfrowej postaci do innych urządzeń na scenie.Interfejs oferujący interoperacyjność Dante-AES67 pozwala konwertować sygnał analogowy, oferując pracę z 16- lub 24 bitową rozdzielczością oraz próbkowaniem 44,1/48/88,2/96 kHz. Na panelu przednim znajdziemy wyjście na słuchawki, potencjometr odpowiedzialny za kontrolę głośności, przycisk wyboru źródła, a także ekran ułatwiający monitorowanie wysterowania poszczególnych kanałów. Montowany w skrzyni rack interfejs ma wbudowany zasilacz, lecz możliwe jest podłączenie zewnętrznego w celu redundancji zasilania. Interfejs możemy skonfigurować do pracy w trybie redundant lub switched, co pozwala na adaptację urządzenia do przyjętego rozwiązania sieci Dante. Zintegrowane porty SFP zapewniają bezpośrednie podłączenie światłowodu w rozbudowanych aplikacjach. Analogowe gniazda dostępne są na złączach Phoenix lub DB-25.