Zbliża się ważna aktualizacja oprogramowania wysiwyg R37 marki Cast Software.

 Zbliża się ważna aktualizacja oprogramowania wysiwyg R37 marki Cast Software. Najnowsza wersja poprawi ergonomię pracy poprzez zmianę struktury zapisywania i przedstawiania tworzonych projektów. Po zachowaniu projektu jego struktura oraz użyte pliki będziemy mogli odnaleźć bezpośrednio z poziomu menu. Ponadto całą jego zawartość będziemy mogli wyeksportować do archiwum zip. Oprócz nazwy projektu, z poziomu menu będziemy mogli przeglądać i poddać edycji poszczególne warstwy składające się na całość. Od teraz możliwe będzie importowanie projektów zapisanych w najnowszej odsłonie formatu pliku o nazwie SketchUp 2016, a powiązane oprawy będziemy mogli zaznaczać kolorem tudzież korzystać z większej wszechstronności dodawania wymiarów i odległości oraz renderować projekty w większej rozdzielczości, która aktualnie może wynosić aż 4096 × 4096.W najnowszej wersji usprawniono narzędzie do projektowania multimedialnych projekcji na ekranach LED, umożliwiono przesuwanie opraw w projekcie wzdłuż rampy, dodano opcję ustalania proporcji obrazu oraz narzędzie zarządzające kamerami, umożliwiono tworzenie raportów i usprawniono wyświetlanie proponowanych aktualizacji, jak również dodano do biblioteki specyfikacje ponad siedemdziesięciu opraw świetlnych.