W trakcie ISE 2017 oprogramowanie Pandoras Box 6.0 i Widget Designer 6.0 zdobyły nagrodę InAVate w kategorii Entertainment/Live.

 W trakcie ISE 2017 oprogramowanie Pandoras Box 6.0 i Widget Designer 6.0 zdobyły nagrodę InAVate w kategorii Entertainment/Live. W szóstej wersji Pandoras Box mamy pracę na wielu użytkowników i stanowisk nad jednym projektem-spektaklem, interaktywną edycję kompozycji w podglądzie 3D, interaktywne tworzenie i edycję ekranów, siatek warpera projekcji oraz mapowania UV. Interaktywna edycja w podglądzie 3D odbywa się w trybie 2D, blokując niechciane dodatkowe zmiany w położeniu w trzeciej osi. Pracując z ekranami LED możemy preferować nowy, pikselowy tryb pracy, gdzie pozycje i rozmiary podajemy w pikselach.  Idea pracy Widget Designer 6 została oparta na bardzo logicznym rozwiązaniu. Pierwszym elementem jest zbieranie danych z różnych źródeł. Możemy tu wziąć pod uwagę różne sygnały z urządzeń nadawczych, takie jak impulsy czujników, dane sekwencyjne np. MIDI czy też dane dotyczące wdrożonego przez Coolux systemu śledzenia ruchu, opartego na ID Tags. Na podstawie wszelkich danych, które z różnych źródeł jest w stanie przetworzyć Widget Designer, można za pomocą narysowanego grafu zbudować swój własny schemat ideowy. Oprogramowanie to pozwala ściśle zdefiniować, co konkretnie dany sygnał ma powodować i gdzie ma zostać przekierowany. Dość otwarta architektura pozwala zbudować własny schemat blokowy oraz własny interfejs HTML5, a Widget jest w stanie przetworzyć protokoły Art-Net, MIDI / MSC, TCP / UDP, DMX lub RS-232 / -422.

Tagi:

coolux