Oprogramowanie DVA Network zostało zaktualizowane.

 Oprogramowanie DVA Network zostało zaktualizowane. Oprogramowanie umożliwia zdalne monitorowanie pracy i kontrolę urządzeń podłączonych do sieci RDNet. Za jego pomocą możemy m.in. zdalnie kontrolować parametry pracy monitorów scenicznych, wybierać presety konfiguracyjne, zarządzać opóźnieniem, wzmocnieniem i korekcją poszczególnych modułów.W nowej odsłonie DVA Network usprawniono wielozadaniowość, dodano funkcję skanowania podłączonych do sieci urządzeń, a także opracowano funkcję szybkiego zapisywania i przełączania się między różnymi ustawieniami widocznymi na ekranie. W najnowszej wersji wyeliminowano również błąd uniemożliwiający wczytanie projektu zapisanego w pierwszej wersji przez najnowszą. Usprawniono również działanie oprogramowania poprzez usunięcie kilku błędów znalezionych przez użytkowników DVA Network 2.