Latem 2016 roku pojawi się rozszerzenie programowe zwiększające potencjał cyfrowych konsolet z serii SD marki DiGiCo.

Latem 2016 roku pojawi się rozszerzenie programowe zwiększające potencjał cyfrowych konsolet z serii SD marki DiGiCo. Stealth Core 2 otworzy serią konsoletą SD całkiem nowe możliwości wewnętrznego przetwarzania, nie zmieniając jednocześnie jej architektury zewnętrznej. Liczba torów sygnałowych zwiększy się z czterdziestu ośmiu do dziewięćdziesięciu sześciu. Liczba szyn z dwudziestu czterech do czterdziestu ośmiu plus wyjście master wraz z matrycą 12 × 8. Z ośmiu do stu pięćdziesięciu czterech wrośnie liczba procesorów DiGiTuBes, podobnie jak liczba równolegle pracujących procesorów dynamiki i korekcji. Liczba cyfrowych efektów wzrośnie z ośmiu do dwunastu, tak jak liczba grup kontrolnych, których będziemy mieli również dwanaście.

Tagi:

digico