Dostępna jest już nowa wersja wielokrotnie nagradzanego oprogramowania disguise do wizualizacji, projektowania i sekwencjonowania pokazów w czasie rzeczywistym – r15.

  Dostępna jest już nowa wersja wielokrotnie nagradzanego oprogramowania disguise do wizualizacji, projektowania i sekwencjonowania pokazów w czasie rzeczywistym – r15.   Nowa wersja to odpowiedź na ciągle rosnące wymagania rynku, która wprowadza takie funkcje, jak OmniCal, Lux, VR i Heatmaps. Jak powiedział  Ash Nehru “r15 to znaczny krok naprzód dla platformy, która rozwijana jest już od dawna, a jest to dopiero pierwszy krok. W ciągu nadchodzących miesięcy i lat aplikacja ta rozwinie się we wszystkich aspektach spektaklu, znacznie zwiększając szybkość i precyzję konfiguracji”. OmniCal nie wymaga interwencji ingerencji w powierzchnie projekcyjne, takie jak markery LED lub czujniki, dzięki czemu może być wykorzystywany do wszelkiego rodzaju projekcji od prostego pudełka kartonowego po bardzo zaawansowany zamek.