12 grudnia 2009 roku Opera Krakowska oraz Konsorcjum Technologiczne, zapraszają na Dzień Otwarty, w ramach którego firma LTT organizuje spotkania tematyczne dotyczące technologii scenicznej.

12 grudnia 2009 roku Opera Krakowska oraz Konsorcjum Technologiczne, zapraszają na Dzień Otwarty, w ramach którego firma LTT organizuje spotkania tematyczne dotyczące technologii scenicznej.W programie Dnia Otwartego Opery przewidziany jest pokaz możliwości inscenizacyjnych oraz spotkania z artystami i pracownikami. Dla zwiedzających udostępnione zostaną pomieszczenia zaplecza sceny. Pracownicy Opery i przedstawiciele wykonawców pokażą urządzenia technologii sceny (oświetlenie sceniczne, nagłośnienie i system mechanizacji sceny) i odpowiedzą na pytania. Opera Krakowska przewiduje również szereg innych atrakcji w ramach pokazu ogólnego. Ze względu na możliwości organizacyjne konieczne jest odebranie wejściówki w kasie Opery. Osoby zainteresowane poznaniem szczegółów technologii scenicznej podczas Dnia Otwartego, firma LTT zaprasza na spotkania tematyczne poza ogólnym pokazem. Spotkania tematyczne są dedykowane dla pracowników instytucji kulturalnych i samorządowychInformacje dotyczące zgłoszeń na pokazy dostępne sa na stronie firmy.www.ltt.com.pl