Firma ECLER zaktualizowała oprogramowanie EclerNet Manager.

Firma ECLER zaktualizowała oprogramowanie EclerNet Manager. W najnowszej wersji oprogramowania EclerNet Manager otrzymaliśmy m.in. możliwość umieszczenia dynamicznego pola tekstowego, które pobiera z sieciowego odtwarzacza Duo-Net Player informacje takie jak nazwa odtwarzanego pliku, wykonawca, album i komunikatów, możliwość umieszczenia pola tekstowego zwracającego numer lub nazwę aktywnego presetu w przypadku produktów EclerNet (serie MIMO88 oraz NXA), przycisk page link, który po wciśnięciu może przenieść użytkownika do konkretnej strony panelu UCP, jak i przycisk inc/dec umożliwiający zwiększenie lub zmniejszenie wybranej głośności w systemie o określoną wartość. Zwiększone zostały także rozmiary grafik, umożliwiono importowanie konfiguracji korekcji oraz dodano pełną kontrolę odtwarzacza Duo-Net Player.

Tagi:

ecler