Organizacje na całym świecie dostosowują się do zmieniających się warunków oraz trendów wykorzystując treści wideo do zwiększenia wydajności pracy. Tym samym rośnie popyt na wykorzystanie wysokiej jakości nagrań i webcasty wspierające szkolenia i komunikację korporacyjną, które nie wymagają zatrudnienia ekspertów w produkcji wideo.

Harman Media Suite (dawniej Polycom RealPresence Media Suite) jest oprogramowaniem dla firm i organizacji, które planują wdrożyć lub zmodernizować wykorzystanie treści multimedialnych jako nowoczesnej formy kreowania i wspierania pracy zespołowej. To pakiet narzędzi do produkcji, zarządzania, wyszukiwania i udostępniania multimediów na dowolnym urządzeniu użytkownika, poprzez firmową lub publiczną sieć komputerową.

Wdrożenie systemu jest możliwe w modelu lokalnym on-premise lub w chmurze, a rodzaj licencji określa możliwości funkcjonalne systemu; wybór jakości, sposobów rejestracji, edycji, udostępniania i publikowania multimediów, możliwości zarządzania nimi i wyszukiwania. Jedną z podstawowych funkcji jest możliwość rejestracji i prezentowania multimediów w trakcie połączeń wideokonferencyjnych, również tych realizowanych przez Skype for Bussines. Media Suite wspiera protokoły h323, SIP oraz kodeki mp4, mov, wmv, etc. Ma wbudowane narzędzie do streamingu z obsługą unicast/multicast, wmv, h264, html5. Oferuje rozbudowane statystyki, współpracuje z platformami iOS/Android/PC/Mac i może integrować się z wybranymi zewnętrznymi systemami dystrybucji treści. Jako rozwiązanie korporacyjne jest zgodny z polityką bezpieczeństwa sieci.