W sprzedaży dostępna jest nowa wtyczka firmy IK Multimedia, rozszerzająca serię wtyczek T-Racks o narzędzie do modelowania brzmienia mikrofonów.

 W sprzedaży dostępna jest nowa wtyczka firmy IK Multimedia, rozszerzająca serię wtyczek T-Racks o narzędzie do modelowania brzmienia mikrofonów. Wtyczka Mic Room umożliwia modelowanie brzmienia sygnału pochodzącego z mikrofonu. Algorytm opracowany przez IK Multimedia oddaje do dyspozycji kolekcję ponad dwudziestu charakterystyk klasycznych i często niedostępnych już dziś mikrofonów. Tym samym nasz mikrofon pojemnościowy może uchwycić wokal podobnie jak wstęgowy, a dynamiczny jak pojemnościowy. Najważniejsze w trakcie powyższego zabiegu jest to, że Mic Room nie opiera się wyłącznie na zmianie charakterystyki częstotliwościowej sygnału, lecz zmienia jego barwę, wpływa na harmoniczne i pozwala na zmianę innych, istotnych z punktu widzenia rejestracji parametrów.