Kreator Sceny Jutra to nagroda dla „ludzi sceny” po raz pierwszy przyznana rok temu. Bezpośrednim celem Konkursu jest wyróżnienie firm, osób lub organizacji, które miały znaczący wpływ na rozwój w różnych dziedzinach życia społecznego, kulturalno-rozrywkowego czy technologicznego oraz wyróżnienie polskich osób i projektów o dużym wpływie na branżę sceniczną w skali lokalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej.

Laureatami pierwszej edycji zostali: Wojciech Kępczyński – dyrektor Teatru Muzycznego ROMA, Lucjan Siwczyk – właściciel TRANSCOLOR, Andrzej Groda – właściciel firmy GRODA oraz Krzysztof Polesiński – właściciel firmy AirPol, którzy w tym roku razem z Zarządem Fundacji Scena Jutra stanowić będą jury by wybrać laureatów w sześciu kategoriach: Światło 2023, Dźwięk 2023, Obraz 2023, Design 2023, Young Talent 2023, i wreszcie najważniejszy tytuł: Kreator Sceny Jutra 2023, czyli osoba lub grupa osób, które zrealizowały w minionym roku innowacyjne projekty w dziedzinach, takich jak: technologia, ekologia, edukacja, architektura, kultura, rozrywka, sztuka, polityka czy biznes związane z branżą sceniczną.

Od lewej: Krzysztof Polesiński, Lucjan Siwczyk, Andrzej Groda, Wojciech Kępczyński (fot. Adam Gewartowski)

Znasz osobę, projekt, usługę, wydarzenie lub urządzenie, które w szczególny sposób zapadły Ci w pamięć w 2023 roku i uważasz, że zasługują na tytuł Kreatora Sceny Jutra w jednej z powyższych kategorii? Wejdź na stronę: www.scenajutra.com, zapoznaj się z regulaminem i do 10 marca 2024 zgłoś swoich faworytów wypełniając dedykowany formularz.

Jury konkursu wybierze po trzech finalistów z każdej kategorii, którzy zostaną zaprezentowani 9 kwietnia 2024 uczestnikom VI Międzynarodowej Konferencji Scena Jutra w PKiN w Warszawie. Wtedy poznamy też zwycięzców, którzy otrzymają statuetki oraz pamiątkowe dyplomy.

Pomóż nam wyszukać talenty, odkryć unikalne inicjatywy oraz nietypowe zastosowania urządzeń i technologii, które budują polską scenę jutra.

Dzięki Tobie dowiedzą się o nich inni. W kraju i na świecie!