Należąca do VES (Grupa TRIAS) spółka KSO podpisała 3-letnią umowę z Urzędem Miasta Szczecin na zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie.

 Należąca do VES (Grupa TRIAS) spółka KSO podpisała 3-letnią umowę z Urzędem Miasta Szczecin na zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie.   Grupa TRIAS działa na rynku od przeszło 15 lat budując unikatowe kompetencje i szerokie doświadczenie w zarządzaniu oraz prowadzeniu nowatorskich projektów.Grupa TRIAS budowana jest przez 4 wiodące spółki: TRIAS AVI, VES, Digiservice oraz GIG. Każda ze spółek jest liderem w swojej branży, a dzięki synergii działań Grupa uzyskuje przewagę konkurencyjną na rynku. VES, który powołał do życia spółkę celową KSO, jest liderem branży event engineering w Polsce. Strategia spółki zakłada stałą współpracę z obiektami biznesowymi oraz sportowymi na różnych płaszczyznach. Obecnie VES, oprócz świadczenia usług z zakresu techniki eventowej, jest również Partnerem Technicznym Stadionu Narodowego oraz Stadionu Legii Warszawa – Pepsi Arena. W ramach umów z obiektami VES odpowiedzialny jest za świadczenie usług związanych z wykonaniem oprawy multimedialnej i oświetleniowej  wydarzeń organizowanych na terenie obiektów.  „Podpisanie umowy na zarządzanie Halą Widowiskowo-Sportową w Szczecinie to kolejny krok w strategii rozwoju VES. Poprzez stałą obecność na tego typu obiektach chcemy zwiększyć efektywność ich zarządzania, optymalizować ponoszone koszty i generować nowe źródła przychodów. Znajomość branży event engineering oraz doświadczenie wyniesione ze współpracy z obiektami sportowymi pozwoli kompleksowo wykorzystać multifunkcjonalność i potencjał szczecińskiej hali” – mówi Maciej Cłapiński, Prezes Zarządu spółki VES. W ramach umowy Operator obiektu będzie odpowiedzialny za świadczenie kompleksowych usług w zakresie organizacji, pozyskiwania i produkcji imprez, zapewniających optymalne wykorzystanie potencjału hali oraz kreowanie i promowanie jej marki, a także utrzymanie i zarządzanie obiektem zgodnie z jego przeznaczeniem. „Szczecińska Hala Widowiskowo-Sportowa to jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce o dużym potencjale. To już kolejny obiekt sportowy w naszym kraju, z którym współpracujemy w ramach Grupy TRIAS. Cieszymy się, że będziemy uczestniczyć w tym ciekawym projekcie. Zarządzanie wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi to nowa kategoria, która dopiero zaczyna rozwijać się w Polsce. Powierzanie obiektów w ręce prywatnych firm zajmujących się zarządzaniem jest trendem, który od kilku lat obserwujemy w Europie Zachodniej i USA” – mówi Zbigniew Klonowski, Prezes Zarządu TRIAS SA, do której należy VES. VES dzięki wieloletniemu doświadczeniu i świadomie budowanym kompetencjom w Grupie przygotowała unikatową usługę w Polsce, jaką jest kompleksowe, administracyjnei biznesowe zarządzanie obiektami. Zarządzanie obiektem to interdyscyplinarne zadanie, które należy realizować na wielu płaszczyznach. Równolegle do zarządzania samą nieruchomością pojawia się również kwestia zarządzania biznesowego inwestycją. Zarządcy dbają o to, aby oferta obiektu odpowiadała oraz kreowała potrzeby wśród Klientów. Kluczem do sukcesu obiektu jest jego wypełnienie wydarzeniami, dbałość o jego klasę oraz wysoki poziom świadczonych usług. Tylko obiekt, który żyje, ma dużo użytkowników, ma szansę na sukces, na przychody z najmu powierzchni (np. stref gastronomicznych) oraz z powierzchni reklamowych. Współpraca między operatorem a zarządcą obiektu może przybierać różne formy. Operator może nie tylko świadczyć usługi doradcze, odpowiadać za pewien wycinek związany z funkcjonowaniem obiektu, ale również być całkowicie odpowiedzialny za jego funkcjonowanie. Operator obiektu nie tylko zwraca uwagę na koszty, stara się optymalizować wydatki, ale również kładzie duży nacisk na podnoszenie rentowności obiektu oraz kreowanie nowych wydarzeń. Zarządzanie obiektem sportowym musi uwzględniać społeczne odpowiedzialne działanie biznesowe. Sposób prowadzenia obiektu, jego zagospodarowanie powinno odpowiadać potrzebom społecznym, kulturowym oraz rekreacyjnym.  VES  (Grupa TRIAS) – jest liderem w branży techniki eventowej w Polsce. Posiada trzy spółki zależne, dedykowane konkretnym projektom zarządzania obiektami. Spółka rozwija swoją ofertę poprzez stałą współpracę z obiektami. VES jest m.in. partnerem technologicznym Stadionu Narodowego, współpracuje ze Stadionem Pepsi Arena, Centrum Olimpijskim, Villą Foksal oraz Grupą TRIP. VES zadbał o oprawę wizualną m.in. takich wydarzeń jak Europejski Kongres Kultury we Wrocławiu, Heineken Open’er Festival, Przystanek Woodstock, Pozytywne Wibracje, Orange Warsaw Festival, Europejski Festiwal Kinetycznej Sztuki Światła „Light Move Festival”, Coke Live Music Festival, Festiwal Muzyki Filmowej, Międzynarodowy Turniej Tańca CIN CIN Polish Cup, Gala Ekstraklasy, Fryderyków, Wektorów, Paszportów Polityki, Media Trendy, finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. VES należy do Grupy Kapitałowej TRIAS SA. KSO – jest spółką córką firmy VES należącą do grupy TRIAS. Spółka powstała, aby dzięki wiedzy i doświadczeniu Grupy realizować zadania związane z prawidłowym funkcjonowaniem oraz rozwojem Hali Widowiskowo-Sportowej w Szczecinie. Robocza nazwa spółki KSO zostanie zmieniona na Arena Szczecin Operator Sp. z o.o. Siedzibą spółki będzie Szczecin.