Kush Audio poinformował, że niebawem na rynku dostępny będzie nowy przedwzmacniacz w formacie API 500.

Kush Audio poinformował, że niebawem na rynku dostępny będzie nowy przedwzmacniacz w formacie API 500. Nowy przedwzmacniacz jest hybrydą programowo-sprzętową, lecz może pracować niezależnie zarówno w domenie analogowej (sprzętowej), jak i cyfrowej (jako wtyczka). Przedwzmacniacz oferuje potencjometr wzmocnienia wraz z możliwością dostosowania jego charakterystyki pracy odpowiednim przełącznikiem. Nowe urządzenie zostało oparte na wtyczce Omega Transformer. Najważniejszym aspektem jest, że oba produkty są od siebie niezależne, jednak ich wspólne zastosowania pozwala realizatorom jeszcze dokładniej kreować brzmienia rejestrowanego lub przetwarzanego materiału.