Lumen Radio zaprezentował bezprzewodowy nadajnik DMX.

Lumen Radio zaprezentował bezprzewodowy nadajnik DMX.                                                                                                                                                   Jak można rozszyfrować z nazwy, Lumen Radio CRMX Nova TX USB jest nadajnikiem bezprzewodowego DMX w standardzie CRMX, który podłączamy przez port USB do komputera. Korzystamy tym samym ze wszystkich zalet łączności CRMX, jak bezkolizyjne współistnienie z innymi sygnałami bezprzewodowymi, szyfrowanie, korekcja błędów i niskie opóźnienia. Sama łączność USB jest zgodna z interfejsem DMX-USB firmy ENTTEC, dla którego powstało wiele sterowników i aplikacji firm trzecich.