18 i 19 czerwca 2013 r. w siedzibie głównej firmy LTT odbędą się bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi systemów grandMA2.

18 i 19 czerwca 2013 r. w siedzibie głównej firmy LTT odbędą się bezpłatne warsztaty z zakresu obsługi systemów grandMA2.   Uczestnicy mogą zaproponować swój własny temat warsztatów z zakresu obsługi systemu grandMA2.    Na podstawie nadesłanych propozycji opracowany zostanie program warsztatów dostosowany dokładnie do oczekiwań uczestników. Najciekawsze propozycje tematów zostaną nagrodzone gadżetami MA Lighting!   Warsztaty odbędą się w siedzibie głównej firmy LTT przy ulicy Łopuszańskiej 20 w Warszawie.    Swoje propozycje tematów szkolenia możecie wpisywać wypełniając formularz rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej LTT. Zgłoszenia i propozycje tematów przyjmowane będą najpóźniej do 11 Czerwca 2013 r. lub wyczerpania miejsc.   Koszt uczestnictwa w Warsztatach: Bezpłatne!(dojazd oraz ewentualne zakwaterowanie na własny koszt)   O warsztatach LTT:   Warsztaty Oświetleniowe LTT to świetna okazja do poznania najnowszych rozwiązań technicznych z zakresu szeroko pojętej techniki scenicznej. To także szansa spotkania osób z branży i wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami.   Bardzo dynamiczny rozwój oprogramowania w grandMA2 sprawia, że warto ponownie przybliżyć możliwości tego systemu pod kątem najnowszego oprogramowania.   Warsztaty są adresowane do użytkowników grandMA2 celem przybliżenia aktualnego postępu systemu i nie mają charakteru szkolenia użytkownika grandMA2.   Z uwagi na ograniczenia czasowe organizatorzy nie gwarantują omówienia wszystkich zaproponowanych tematów. Pytania dotyczące warsztatów należy kierować na adres: szkolenia@ltt.com.pl.     www.ltt.com.pl