Ukazała się aktualizacja systemu grandMA2 – możemy ją pobrać za darmo ze strony producenta.

 Ukazała się aktualizacja systemu grandMA2 – możemy ją pobrać za darmo ze strony producenta.  Wśród nowości, jakie otrzymamy po aktualizacji, są m.in. obsługa RDM, nowe efekty bitmapowe, rozszerzony tryb web remote, ulepszenia w MA 3D oraz kodek HAP i priorytety pixel mappera w MA VPU. W konsolecie grandMA2 RDM obsługiwane jest przez wyjścia konsolet, wingów onPC i bramek Node; RDM oferuje możliwość zdalnego zarządzania, adresowania i parowania urządzeń z konfiguracją urządzeń w spektaklu. Nowe efekty bitmapowe zastępują poprzednie FX-y tego rodzaju oraz wprowadzają wirtualne urządzenia (bitmapy), przypominające urządzenia warstw wideo z media serwerów. Ponadto mogą one sterować parametrami innych urządzeń, używając w tym celu obrazów lub filmów. Bitmapa może sterować również kolorami, jasnością, a z użyciem presetów dowolnymi parametrami. Do konfiguracji i aranżacji używamy widoków szablonów Layout.W najnowszej wersji ulepszono sterowanie przeglądarką poprzez dodanie widoku playbacków, dostępności arkusza Executor i puli presetów oraz warstw fade, delay i output dla arkuszy. Producent wprowadził także wewnętrzny generator kodu czasowego i umożliwił konfigurację MA Network Switch z poziomu konsolety.  Aktualizacja objęła oprogramowanie grandMA 3D i media serwery z serii MA VPU. W MA VPU możliwe jest obecnie skorzystanie z wersji sześćdziesięcioczterobitowej, jak i z kodeka HAP, który obsługuje przeźroczystość oraz odtwarza materiały w rozdzielczości wyższej niż 1920 × 1080. Możemy nadać priorytet dla poszczególnych strumieni pixel mappera względem konsolety, decydując o pierwszeństwie względem urządzeń.  Wśród innowacji, które znajdziemy w grandMA 3D, otrzymamy natomiast: ulepszony rendering strumieni z pryzmą i bez pryzmy, poprawny rendering szerokości strumienia przy użytym pryzmacie, wizualizację korekcji CTO, CTC i CTB, jak również fakt, że od teraz skalowanie modelu 3D nie wpływa na rozmiar strumienia i możliwe jest ręczne sterowanie zoomem i nożami dla urządzeń w scenie, które nie mają tych funkcji sterowanych przez DMX. W tym celu należy użyć nowego modelu dla urządzenia – Conventional Source Four.