MA Lighting opublikowało aktualizację oprogramowania dla systemu grandMA3 do wersji v1.1.3.2.

Aktualizacja obejmuje oprogramowanie sprzętu grandMA3, oraz oprogramowania onPC w wersjach Windows oraz MacOS.

Wśród nowych funkcjonalności nowego oprogramowania mamy:

 • Sieciowa aktualizacja oprogramowania
 • Funkcja Park
 • Ulepszenia funkcjonalności szablonów Layout
 • Tryb Cue Only zapisu pamięci cue
 • Tracking Distance – odległość śledzenia wartości przez pamięci cue
 • Skalowanie interfejsu użytkownika
 • Skróty klawiszowe, do ułatwienia pracy z onPC oraz konsoletą
 • Ulepszenia w widoku 3D dotyczące włączania widoczności lub możliwości wyboru poszczególnych urządzeń w widoku 3D
 • Ulepszenia w widoku konfiguracji wyjść
 • Ulepszenia Web Remote, np. wybór limitu maksymalnej wysyłanej rozdzielczości
 • Ulepszenia pracy z presetami
 • Implementacja grandMA3 extension

Poza wprowadzeniem nowych funkcjonalności, wykonano dużą ilość mniejszych zmian i poprawek błędów.

Dla użytkowników MA2 również dostępna jest aktualizacja oprogramowania do wersji 3.9.0.1.