Dla wszystkich użytkowników konsolet Midas HD96 mamy doskonałą wiadomość! Producent opublikował największą jak dotąd aktualizację oprogramowania V1.20 zawierająca szereg nowych funkcji i usprawnień.

Release 1.20.0

Nowe funkcje:

• Dodano Automixer do racka efektowego
• Dodano możliwość zapisywania do dowolnej sceny
• Dodano możliwość ukrycia obrazków i powiększenia rozmiaru tekstu na wyświetlaczach kanałowych
• Nagłówek kanału od teraz zawiera również informację o źródle (patchu) sygnału
• Indykacja aktywnych safes na kanale jest teraz bardziej oczywista
• Grupy Talk w centralnej sekcji przypisywalnej mają teraz funkcję non-latching
• Dodano w preferencjach funkcję wymuszenia zapisu pliku show przy wyłączaniu konsolety
• Dodano możliwość utworzenia skrótu do wywoływania dowolnego efektu w centralnej sekcji przypisywalnej
• Dodano linkowanie wraz z opcjami linkowania w edytorze Manchino

Ulepszono:

• Pasma w Ocean EQ mają teraz domyślnie charakterystykę dzwonową
• Parametry Tape saturation – Gain i Overbias są teraz domyślnie ustawione na 0
• Dynamic EQ w nowej sekcji Dynamics Pool jest teraz w pełni wyrównany czasowo.
• Poprawiono informację zwrotną, gdy zapisywanie plików automatyki nie powiedzie się lub jest niedozwolone
• Poprawiono widoczność nazwy na wyświetlaczu LCD kanału, gdy wyświetlana jest wartość dB
• Okno Naming zawiera teraz listę predefiniowanych nazw
• Dodano przycisk wyczyść wszystkie Tagi, aby usuwać je do czasu, aż staną się automatyczne
• Dodano potwierdzenie dla przywołania sceny Master, aby uniknąć przypadkowego wyczyszczenia ustawień

Naprawiono:

• Naprawiono problem powodujący niepotrzebne wyświetlanie stron VCA i POP w kanałach stereo
• Usunięto błąd w konfiguracji grup podczas zmiany kolejności kanałów
• Naprawiono błąd powodujący, że tryb FX Mode nie działał w niektórych widokach
• Naprawiono problem z filtrem GEQ dla częstotliwości 20 Hz
• Naprawiono błąd powodujący, że plik show mógł być zapisywany bez wywołania przez użytkownika, gdy automatyczne zapisywanie było wyłączone
• TC2290 nie wycisza już wyjścia podczas korzystania z przycisku global tap tempo
• Naprawiono problem, w wyniku którego w pasku One shot wyświetlane były nieprawidłowe elementy sterujące efektami.
• Naprawiono błąd powodujący, że wartości Ocean EQ mogą nie być prawidłowo przywoływane
• Naprawiono błąd powodujący, że zmiana sceny z otwartym efektem mogła uniemożliwić dostęp do interfejsu użytkownika efektu
• Naprawiono przyciski przywoływania ustawień jasności
• Naprawiono problem powodujący możliwą utratę dźwięku na magistrali monitorowej
• Naprawiono problem z zatrzymującymi się powiadomieniami na pasku narzędzi
• Usunięto potencjalny fałszywy błąd MGT
• Usunięto problem z efektami, w wyniku którego pierwszy podslot był resetowany podczas przypisywania drugiego podslotu
• Naprawiono wiele problemów z wyświetlaniem i kontrolą w zakładce Bus Setup
• Naprawiono błąd powodujący wyświetlanie nieprawidłowego stanu OFF w Ocean EQ
• Naprawiono problem z GEQ nie przywołującym ustawień przy pierwszym przywołaniu
• Naprawiono problem z wyświetlaniem prawidłowych wartości w polach informacji o parametrach korektora Ocean EQ
• Inne drobne poprawki i ulepszenia interfejsu graficznego

Firmware jest do pobrania z chmury mCloud – cloud.midasconsoles.com lub bezpośrednio z konsolety.

Zachęcamy do założenia darmowego konta w chmurze, gdzie w zakładce Firmware możecie znaleźć Offline Editor dla Mac i Windows, który pozwoli Wam na zapoznanie się z możliwościami miksera.