XIRIUM X reprezentuje punkt wejścia do świata technologii DIWA (Digital Wireless Audio) opracowanej przez Neutrika.

XIRIUM X reprezentuje punkt wejścia do świata technologii DIWA (Digital Wireless Audio) opracowanej przez Neutrika. Technologia DIWA zapewnia transisję sygnału audio w jakości studyjnej, bez kompresji. Jednostka transmisyjna (XTX) może być połączona z odbiornikiem (XRX) w czasie kilku sekund, a sygnał audio z XTX może być odbierany przez nielimitowaną liczbę odbiorników XRX. System może być także rozszerzony do czterech kanałów. W takiej konfiguracji XTX na pierwszym kanale staje się masterem dla całego systemu i przesyła wiadomości do trzech następnych podłączonych XTX, które transmitują inne sygnały audio. W takiej konfiguracji każda liczba XRX może być zintegrowana z systemem, jednocześnie każdy XRX może wybrać jeden z czterech sygnałów audio.XRX może być stosowany jako odbiornik lub jako wtórnik. W takim wypadku XRX otrzymuje sygnał i wysyła identyczny sygnał po raz kolejny. Taki wtórnik może być przydatny do transmisji sygnałów w rogach pomieszczeń bądź do przekraczania innych barier sygnałowych. W trybie wtórnika możliwa jest transmisja dwóch sygnałów audio lub jednego stereo.Nadajnik XTX o symbolu NXX1TX-T przy transmisji sygnałów audio na częstotliwościach radiowych korzysta z techniki multipleksowania z podziałem czasu.System XIRIUM X transmituje nieskompresowane dane z częstotliwością próbkowania 48 kHz i rozdzielczością dwudziestoczterobitową w paśmie 5 GHz. Współczynnik zawartości harmonicznych THD jest mniejszy niż 0,01% @ 1 kHz, stosunek sygnału do szumu SNR >105 dB @ 1 kHz, latencja wynosi 3 ms.

Tagi:

neutrik