SANE firmy OPTOCORE jest zdobywcą tegorocznej nagrody MIPA w kategorii The Sound System Technologies, wręczanej podczas targów we Frankfurcie. Jest nową technologią w świecie cyfrowego dźwięku, wprowadzoną przez światowych liderów systemów światłowodowych. SANE (Synchronous Audio Networking plus Ethernet) jako pierwszy pozwala na transfer sygnałów fonicznych w cyfrowym formacie przez standardowe, niedrogie okablowanie CAT5, przy zachowaniu wszystkich zalet światłowodowej sieci cyfrowej OPTOCORE, takich jak ultraniska latencja, pewność transmisji, podwójnie redundantna topologia ring, transport otwartych standardów audio – AES/EBU i MADI oraz bardzo niski jitter sygnału Word Clock.

SANE firmy OPTOCORE jest zdobywcą tegorocznej nagrody MIPA w kategorii The Sound System Technologies, wręczanej podczas targów we Frankfurcie. Jest nową technologią w świecie cyfrowego dźwięku, wprowadzoną przez światowych liderów systemów światłowodowych. SANE (Synchronous Audio Networking plus Ethernet) jako pierwszy pozwala na transfer sygnałów fonicznych w cyfrowym formacie przez standardowe, niedrogie okablowanie CAT5, przy zachowaniu wszystkich zalet światłowodowej sieci cyfrowej OPTOCORE, takich jak ultraniska latencja, pewność transmisji, podwójnie redundantna topologia ring, transport otwartych standardów audio – AES/EBU i MADI oraz bardzo niski jitter sygnału Word Clock.   SANE firmy OPTOCORE umożliwia jednoczesne wykorzystanie 24 węzłów w sieci i pozwala na transmisję 64 kanałów fonicznych z latencją 41,6 μs, przy rozdzielczości 24-bitowej i częstotliwości 48 kHz. Sieć jest w pełni synchroniczna. Urządzenia mogą być zsynchronizowane do zewnętrznego źródła sygnału Word Clock lub do wewnętrznego zegara. Sygnał Word Clock jest dystrybuowany w całej sieci i może być wyprowadzony w każdym z węzłów z jitterem poniżej 50 ps. System SANE został opracowany z wykorzystaniem najnowszych technologii i komponentów, co zapewnia wysoką trwałość produktu. Użycie kabla CAT5 wraz z jego ogromnymi możliwościami sprawia, że SANE jest wyjątkowo wydajnym i elastycznym rozwiązaniem. Aby zapewnić całkowicie bezawaryjną sieć, system SANE umożliwia transport danych kontrolnych i monitoringu w standardzie Ethernet. W odróżnieniu od innych systemów sieciowych, które przesyłają sygnały foniczne przez sieć Ethernet, SANE przesyła dane standardu Ethernet przez synchroniczną sieć foniczną. Takie rozwiązanie eliminuje jakiekolwiek interferencje lub błędy transmisji audio, które mogą pojawić się w sieci Ethernet. Wszystko to jest możliwe bez użycia żadnych dodatkowych urządzeń sieciowych, wystarczy połączyć dwa urządzenia SANE kablem CAT5, aby utworzyć działający system. Po dodaniu kolejnego kabla CAT5 i utworzeniu pętli, otrzymamy redundantną sieć odporną na awarie. Urządzenia Aby ułatwić wprowadzenie nowej technologii sieciowej SANE, OPTOCORE stworzył nowe urządzenia, które połączone tworzą system SANE. Interfejsy te są nową platformą dla firmy OPTOCORE. Dzięki zastosowaniu najnowszych komponentów i rozwiązań technologicznych, producentowi udało się wprowadzić wiele oszczędności w produkcji urządzeń. Urządzenia TP z interfejsami CAT5 – skrętka Nowe interfejsy audio są dostępne w niewielkiej obudowie 1U, mogą pracować z częstotliwością próbkowania 192 kHz i zawierają jeden (V3R-TP) lub dwa (X6R-TP) sloty na karty. Klient może wybrać dowolną kombinację kart wejściowych i wyjściowych: 8 wejść mikrofonowych, 8 wejść liniowych, 8 wyjść liniowych, 8 wejść AES z konwerterami częstotliwości próbkowania, 8 wejść mikrofonowych z dwoma niezależnymi. Oprócz konfigurowalnych slotów na karty, urządzenia V3R-TP i X6R-TP posiadają 25-pinowe złącza AES/EBU typu D. Złącza te pozwalają na dostęp do 32 kanałów grupowanych po 8 w formacie AES/EBU, które mogą być przełączane na wejściowe lub wyjściowe. Dwa porty RJ-45, montowane w panelu tylnym urządzeń, są interfejsami sieci SANE. Poprzez te interfejsy dostępne są 64 kanały audio oraz połączenie Ethernet z urządzeniem. Port LAN jest interfejsem Ethernet, umożliwiającym podłączenie dowolnego urządzenia pracującego w standardzie Ethernet. Urządzenia te są blokami, z których zbudowana jest sieć SANE i reprezentują pierwszy krok w ograniczeniu kosztów dla naszych klientów przy rozważaniu średnioformatowych, skalowalnych, cyfrowych systemów fonicznych. Urządzenia FX z portami światłowodowymi Drugim wariantem urządzeń kompatybilnych z siecią SANE są V3R-FX oraz X6R-FX. Urządzenia te oferują konfigurowalne moduły wejścia/wyjścia, takie jak w urządzeniach TP, oraz dodatkowo dwa porty światłowodowe standardu OPTOCORE. Interfejsy OPTOCORE w urządzeniach FX zapewniają synchronizowany most między sieciami SANE i OPTOCORE. Kombinacja portów światłowodowych i CAT5 oferuje szerokie spektrum możliwości dla projektantów systemów. Nowa seria urządzeń OPTOCORE posiadających dwa porty optyczne o przepustowości 2 Gbps pozwala na zbudowanie sieci z maksymalną liczbą do nawet do 1024 kanałów wejściowych audio. DD32R – następca DD32E DD32R jest następcą popularnego interfejsu AES/EBU na Optocore. Podobnie jak jego poprzednik, DD32R pozwala na podłączenie 64 kanałów audio (32 AES/EBU) grupowanych po osiem w dowolnej konfiguracji wejściowej/wyjściowej. Oprócz portów AES/EBU posiada również: 2 podwójne porty optyczne LC o przepustowości 2 Gbps, 2 porty SANE, 2 porty LAN, wejście i wyjście video composite, 4 × RS485, wejście/wyjście Word Clock, port USB oraz RS232 do konfiguracji i kontroli, dwa automatycznie przełączane zasilacze. Dzięki tak dużej kombinacji portów DD32R stało się bardzo elastycznym urządzeniem pozwalającym na stworzenie sieci, która będzie mogła transmitować nawet do 768 kanałów audio (przy 48kHz) i dodatkowo 32 kanały RS485 oraz trzy kanały video composite. W zależności od zastosowanego światłowodu sygnały te możemy przesyłać na odległości od kilkuset metrów do kilkudziesięciu kilometrów. Dodatkową zaletą urządzeń Optocore jest to, iż mogą współpracować zarówno w zakresie kontroli (np. przedwzmacniaczy), jak i transmisji z większością profesjonalnych konsolet cyfrowych, np. Yamaha, Digico, Studer, Soundcraft, Lawo, SSL. Zalety dla rozwiązań instalacyjnych i broadcastowych Zaletą systemów OPTOCORE i SANE dla stacji telewizyjnych i radiowych jest bardzo niska latencja i dystrybucja sygnału Word Clock. Wystarczy użyć sieci SANE do przesyłania sygnałów w obrębie studia i w łatwy sposób przekonwertować sygnały na światłowodowy system OPTOCORE w celu dystrybucji między wieloma studiami, nadajnikami. Wszystkie sieci SANE i OPTOCORE są w pełni zsynchronizowane z jednym źródłem Word Clock dla całego systemu. Zachowują bardzo niską latencję i oczywiście oferują transport danych w formacie Ethernet oraz innych danych i protokołów kontrolnych. SANE firmy OPTOCORE Prosta sieć szeregowa złożona z trzech urządzeń X6R-TP lub V3R-TP. Każdy port wyjściowy SANE jest połączony skrętką CAT5 do portu wejściowego SANE w kolejnym urządzeniu. Zamknięcie pętli poprzez połączenie ostatniego i pierwszego urządzenia w szeregu spowoduje uzyskanie redundancji systemu. Duża sieć SANE Większa sieć SANE zawierająca dowolną kombinację urządzeń V3R-TP/FX i X6R-TP/FX. W przypadku wszystkich sieci SANE cały system używa jednego źródła Word Clock, jest w pełni redundantny (w topologii ring), negocjuje źródło sygnału synchronizującego, a każde urządzenie jest wyposażone w podwójne zasilanie. Zaawansowana sieć złożona zarówno z systemów SANE i OPTOCORE: Przy użyciu urządzenia FX w każdym miejscu, w którym istnieje potrzeba połączenia dwóch typów sieci, możliwe jest stworzenie rozległych sieci połączonych zsynchronizowanym, cyfrowym sygnałem audio. Jedno urządzenie będzie pełniło rolę Word Clock master dla całego systemu. Sygnał Word Clock może być wygenerowany wewnętrznie lub odebrany z zewnętrznego źródła. Przykład ogólny Budowa prostego systemu komunikacji między sceną, a stanowiskiem realizatora nigdy nie było tak prosta i oszczędna. Wystarczy wybrać niezbędne urządzenia TP spełniające wymagania dotyczące liczby wejść i wyjść w danej lokalizacji, a następnie połączyć urządzenia skrętką CAT5. Żadne dodatkowe urządzenia sieciowe ani konfiguracja nie są potrzebne. Podsumowanie SANE jest wynikiem lat udoskonaleń i badań rynku. Łączy funkcjonalność, łatwość użytkowania i doskonałą jakość z ogromnymi oszczędnościami, poprzez infrastrukturę opartą o okablowanie CAT5 oraz najnowsze technologie. Dzięki ścisłemu powiązaniu technologii OPTOCORE i SANE, możemy zaoferować kompletny system zarówno w technologii światłowodowej, jak i CAT5. To zintegrowane rozwiązanie jest idealne zarówno dla rynków instalacyjnych, broadcastowych, jak i koncertowych.   M.Ostrowski