Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR zakończyło prace polegające na wyposażeniu technologicznym sceny i widowni w Teatrze Muzycznym p.n. „Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik – Mazowsze” w Karolinie.

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne TEATR zakończyło prace polegające na wyposażeniu technologicznym sceny i widowni w Teatrze Muzycznym p.n. „Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej Matecznik – Mazowsze” w Karolinie.Roboty polegały na wyposażeniu obiektu w urządzenia i instalacje oświetlenia technologicznego oraz w urządzenia mechaniczne sceny i instalacje napędów elektrycznych sceny i widowni. Scena została wyposażona m.in. w ruchome mosty oświetleniowe, most portalowy, dwie ruchome wieże portalowe oraz w sztankiety elektryczne o regulowanej prędkości ruchu służące do podwieszania dekoracji bądź elementów zmieniających akustykę Sali, w zależności od rodzaju wydarzeń artystycznych.Widownię wyposażono w system podnoszenia składający się z 6 podnośników śrubowych o nośności 35kN każdy. Zainstalowany system podnośników umożliwia wyrównywanie podłogi widowni do poziomu sceny tworząc jednolitą przestrzeń użytkową. Wszystkie urządzenia mechaniczne są sterowane elektrycznie za pomocą pulpitu sterowniczego umieszczonego w wieży portalowej. Instalacja do napędów obejmowała również wykonanie sterowania dla ekranów akustycznych umieszczonych nad widownią.Firma TEATR w ramach tego zlecenia wyposażyła również scenę w kompleksową instalację oświetlenia technologicznego składającą się z 240 obwodów regulowanych, 36 obwodów nieregulowanych i 24 obwodów roboczych oraz dostarczyła urządzenia nastawczo regulacyjne, urządzenia oświetleniowe konwencjonalne oraz aparaty inteligentne takie jak ruchome głowy czy naświetlacze LED.W zakresie robót wykonywanych przez firmę Teatr znalazły się również podłogi sceniczne ca. 670 m2 oraz pełne okotarowanie sceny.www.teatr.com.pl