Relacart zaprezentował nowy, cyfrowy system konferencyjny oparty na Dante.

 Relacart zaprezentował nowy, cyfrowy system konferencyjny oparty na Dante. Relacart CDN-256 jest systemem konferencyjnym bazującym na wielokanałowym przesyłaniu nieskompresowanego sygnału audio przez Dante z zerową latencją i pełną synchronizacją. System konferencyjny zmniejsza koszty do minimum, ponieważ wszystkie dane transmitowane są przez pojedynczy kabel Ethernet, a routing odbywa się na drodze programowej, wykorzystując w tym celu oprogramowanie Dante Controller.  Mózgiem systemu jest jednostka centralna CDN-256M, do której możliwe jest podłączenie do dwustu pięćdziesięciu sześciu jednostek mówcy (CDN256D) i prowadzącego (CDN256C), przy czym cztery urządzenia mogą działać równolegle. Cyfrowy sygnał audio, dane kontrolne i inne niezbędne do poprawnego działania dane współdziałają w jednej sieci bez konieczności ustawiania limitów transmisji, wykorzystując pełną przepustowość, i inteligentnie ją dostosowują, aby nie pojawiły się jakiekolwiek zaniki mowy.Dla przykładu prezentowany system konferencyjny może zostać dodany do istniejącej sieci jako urządzenie komunikujące się przez protokół TCP/IP, a rozmowy mogą zostać zarejestrowane w komputerowym edytorze audio. Przeczytasz to również w magazynie AVIntegracje​