Architektura instrumentu odpowiedzialna za przetwarzanie próbek jest innowacyjnym rozwiązaniem wynoszącym kreowanie brzmień na niedostępny dotychczas poziom.

 Architektura instrumentu odpowiedzialna za przetwarzanie próbek jest innowacyjnym rozwiązaniem wynoszącym kreowanie brzmień na niedostępny dotychczas poziom.  Inspiracją do stworzenia nowego instrumentu była chęć opracowania przez firmę Sample Logic kreatywnego narzędzia do produkcji dźwięków oscylującego na granicy zasad syntezy i samplingu. Programiści umożliwili w nim morphing ośmiu warstw odtwarzanych przez cztery niezależne silniki, po dwie w każdym z nich. Jednak sam morphing to jedno – kolejnym bardzo istotnym elementem instrumentu jest tworzywo używane do stworzenia pojedynczej warstwy. Składają się na nie skrupulatnie zarejestrowane próbki. Przenikanie warstw w instrumencie odbywa się dzięki innowacyjnej funkcji 3D Mixer. Możliwym stało się morphowanie warstw przy wykorzystaniu osi XY podczas ustalania kluczowych parametrów – dosłownie rysujemy, w jaki sposób ma odbywać się wspomniany proces. „Przejścia” można zapisać i ustalić, czy mają się np. zapętlać podczas wyzwalania nuty. Możliwości kreowania własnych barw są praktycznie nieograniczone, zważywszy, że możemy również modulować w tym samym czasie parametry efektów.W instrumencie znajdziemy również Step Animator, który po raz pierwszy pojawił się wraz z premierą Arpology. Ów sekwencer umożliwia nam stworzenie stu dwudziestu ośmiu kroków i kontrolę do ośmiu parametrów na każdym z nich.Innowacyjna architektura zaprezentowana przez firmę Sample Logic jest rozwiązaniem niespotykanym dotychczas w instrumentach opartych na samplach wymagających do działania oprogramowania Native Instruments Kontakt. Stało się to możliwe dzięki sposobności pisania zaawansowanych skryptów w samplerze, co pozwoliło stworzyć zaawansowane biblioteki działające zgodnie z zamysłem producenta. Sample Logic Guitars Infinity jest tego najlepszym przykładem, a producent dał nam tym samym do zrozumienia, że w kwestii technik samplingu nie powiedział jeszcze ostatniego zdania.Za pomocą prezentowanego instrumentu możemy stworzyć łącznie dwa tysiące czterysta trylionów (!) niepowtarzalnych kombinacji przenikania dźwięków i modulowania parametrów efektów.