Firma Lab.gruppen przejęła od Dolby Technologies technologię Dolby Lake Processor oraz wszystkie prawa do marki Lake.

Umowa zawarta w połowie stycznia oznacza, że teraz to Lab.gruppen jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do technologii Dolby Lake Processor (DLP) oraz znaków handlowych Lake. Przejęcie to nastąpiło cztery miesiące po tym, jak firma Dolby ogłosiła zamkniecie produkcji samodzielnych procesorów DLP, dając tym samym do zrozumienia, że wycofuje się z rynku Live Sound.Lab.gruppen zapewnia, że będzie kontynuować rozwój software'u oraz firmware'u Lake. Technologia DLP, nazywana od teraz „Lake Technology” lub „Lake Processing”, będzie również wykorzystywana w produktach Lab.gruppen na rynek sceniczny i instalacji stałych. Przede wszystkim procesory Lake pozostaną fundamentalnym komponentem końcówek mocy z serii PLM.www.labgruppen.comwww.dolby.com