TK Audio zaprezentowało trzy efekty w formacie API 500.

TK Audio zaprezentowało trzy efekty w formacie API 500. MB1 Mini Blender przeznaczony jest do wtrącenia stereofonicznego sygnału w tor efektów. Wejścia i wyjścia XLR są symetryczne, a ilość sygnału, który pojawi się na wyjściu dostosujemy, dzięki skokowemu potencjometrowi.  TC1 Transceiver to monofoniczny Di-Box, który pozwoli nam na konwersję sygnału symetrycznego na niesymetryczny lub na odwrót. W efekcie nie zastosowano żadnego transformatora, dzięki czemu w przetwarzanym sygnale nie pojawią się żadne zniekształcenia.  TF1 to natomiast filtr dolno- i górnoprzepustowy. Zakres działania filtru górnoprzepustowego mieści się w zakresie 30Hz-480Hz lub 300 Hz-4.8 kHz, a dolnozaporowego 100 Hz-2.2 kHz lub 1 kHz-22 kHz. Producent umożliwił zmianę nachylenia filtru. Do wyboru mamy: 6  lub 12 dB nachylenia na oktawę.