Z przyjemnością informujemy o drugiej w 2021 roku aktualizacji oprogramowania pokładowego dla cyfrowych konsolet Soundcraft serii Vi. Nowa wersja oprogramowania V6.4.4.334 dla konsolet Vi1000, Vi2000, Vi3000, Vi5000 i Vi7000 oraz Vi200/400/600 jest dostępna do pobrania ze strony internetowej firmy Soundcraft.

Najnowsza  wersja oprogramowania zawiera kilka nowych funkcji ułatwiających pracę, poprawki błędów zgłaszanych przez użytkowników oraz szereg ulepszeń. Zostały one podsumowane poniżej, a pełne szczegóły można znaleźć  w dokumencie „Vi V6.4.4 Software User Guide”, dostępnym na stronie internetowej producenta. W celu zapewnienia maksymalnej stabilności i zapewnienia pełnej funkcjonalności, zalecamy zainstalowanie tej wersji oprogramowania we wszystkich cyfrowych konsoletach Soundcraft Vix00 i Vix000.

Nowe funkcje:

 • Funkcja izolacji skonfigurowanych połączeń Tie Lines, wprowadzona w wersji V6.4.3 oprogramowania, została uproszczona. Nie jest teraz konieczne używanie przycisku opcji Load ISO with Show, aby zapobiec zmianie połączeń Tie Lines podczas zmiany projektu (Show).

Włączenie opcji Isolate ALL w menu konfiguracji Tie Lines spowoduje stałe izolowanie połączeń  podczas przywoływania innych projektów (Show), niezależnie od ustawien opcji Load ISO with Show. Zmiana ta pozwala na zapisanie i przywołanie ogólnych ustawień izolacji konsolety jako część projektu (Show), zapobiega jednocześnie zmianom w połączeniach Tie Lines, jeśli jest to wymagane. Opcja Isolate ALL jest także łatwiejsza w użyciu.

 • Interfejs zdalnego sterowania HiQnet został rozszerzony o dostępność regulacji wszystkich parametrów procesorów efektowych Lexicon z poziomu aplikacji Mixing Station, opracowanej przez zewnętrzną firmę, dostępną do pobrania ze strony internetowej https://dev-core.org/mixing-station. Mixing Station jest wysoce konfigurowalną, wieloplatformową aplikacją zdalnego sterowania, dostępną dla systemów operacyjnych Windows, MacOS, iOS
  i Android.

Ze względu na dostępność aplikacji Mixing Station należy pamiętać, że aplikacja ViSi Remote nie jest obecnie aktualizowana.

 • Nazwy szyn wyjściowych są od teraz zachowywane w scenach (snapshots), a nie jak do tej pory tylko
  w projektach (Shows). Posiadają również opcję izolacji oraz wybór parametrów scope. Była to bardzo oczekiwana przez użytkowników zmiana.
 • Opcja Insert IN jest od teraz automatycznie włączana podczas wyboru źródła insertu (Lexicon/BSS/External)
  z dostępnej puli i wyłączana podczas wyłączania wyboru źródła insertu. Dzięki temu można szybciej wstawiać
  i odłączać źródła sygnału za pomocą jednej operacji.
 • Konfiguracja Output-to-Input Fader jest teraz zabezpieczona przez ustawienia opcji izolacji
  i wyboru parametrów (scope) dla Output Fager. Oznacza to, że łączenie sekcji faderów
  w konsolecie Vi1000 może być zachowane podczas przywoływania projektów (shows) przygotowanych na innych konsoletach Vi. Zabezpieczenie jest dostępne poprzez izolację sekcji faderów i ustawienie opcji Load ISO with Show na No.

Poprawki błędów / Ulepszenia:

 • Odbiornik SHURE Axient AD4Q nie był wykrywany po aktualizacji oprogramowania z wersji 6.4.1 do 6.4.3.
 • Miernik RF odbiornika SHURE Axient AD4D nie był wyświetlany w interfejsie konsolet Vi.
 • Konsolety Vix000 zawieszały się przy dwóch określonych kombinacjach operacji Matrix Solo.
 • Zamrożone ekrany kontrolne Vistonics podczas pracy na warstwach użytkownika (User Layer), po przywołaniu scen (snapshots), zawierających puste kanały.
 • Niektóre wyjścia (np. z karty DANTE, MADI lub AES oraz wyjścia w stageboxach innych niż R05) nie były widoczne przy korzystaniu z funkcji Mirroring.
 • Niektóre izolowane parametry były przywoływane przez zmiany scen (snapshots).
 • Ustawienia izolowanych punktów insertowych były kasowane podczas przywoływania projektów (shows), z opcją Load ISO with Show ustawioną na NO.
 • Przycisk wyboru warstw wyjściowych VCA nie działał prawidłowo po wczytaniu projektu (show).
 • Nowe ustawienia VCA ISO Full/Partial nie pojawiały się w ustawieniach opisu kanału, jeśli aktywny był tryb EDIT Global Filter.
 • Brak nowych ustawień VCA Scope w podglądzie Channel Scope interfejsu użytkownika

Uwaga – konsolety Soundcraft Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6
Należy pamiętać, że cyfrowe konsolety Vi1, Vi2, Vi4 i Vi6 używają oprogramowania w wersji 4.9.x, dlatego aktualizacja oprogramowania V6.4.4 nie może być instalowana w tych konsoletch. W chwili obecnej nie są planowane żadne aktualizacje oprogramowania V4.9 dla tych konsolet. Aktualna wersja to V4.9.2.306b.

Edytor Offline
Dostępna jest również zaktualizowana wersja edytora offline Virtual Vi, zawierająca opisane powyżej funkcje 
i poprawki błędów. Oprogramowanie Virtual Vi Offline Editor umożliwia wstępne przygotowanie projektów (Show) dla konsolet Soundcraft Vix00 oraz Vix000.

Kompatybilność projektów (Show)
W tej wersji nie ma problemów ze zgodnością plików z projektami (Show), ale należy zapoznać się 
z treścią dokumentu „Vi V6.4.3 Software User Guide”, aby uzyskać informacje na temat dwóch punktów, na które należy zwrócić szczególną uwagę.

Aplikacja ViSi Remote dla iPada
W tym wydaniu nie ma żadnych zmian w aplikacji ViSi Remote.

Gdzie można pobrać aktualizację oprogramowania
Pliki do pobrania są już dostępne ze strony internetowej www.soundcraft.com

 • W zakładce „Products” i wybraniu z menu „Mixers” konsolet Vi1000, Vi2000, Vi3000, Vi5000, Vi7000 oraz Vi400
  i Vi600 CPU Upgrade. Przewiń stronę w dół do sekcji “Downloads” i wyszukaj pozycję “Software Updaters”.
 • W zakładce „Support” i menu „Software” przewiń bezpośrednio do linków do plików aktualizacji 6.4.4.334

Instrukcja aktualizacji
Proszę pobrać i uważnie przeczytać instrukcję aktualizacji oprogramowania oraz postępować zgodnie 
z kolejnymi krokami procedury aktualizacji. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów z aktualizacją prosimy o kontakt z działem obsługi klienta firmy Soundcraft pod adresem: HProTechSupportEMEA@harman.com lub z biurem firmy ESS Audio pod adresem: biuro@essaudio.pl