Firma d3 zaprezentowała cyfrową platformę zarządzającą przeznaczoną do teatrów, miejsc użyteczności publicznej oraz wydarzeń okazjonalnych.

 Firma d3 zaprezentowała cyfrową platformę zarządzającą przeznaczoną do teatrów, miejsc użyteczności publicznej oraz wydarzeń okazjonalnych. Prezentowany serwer d3 2x2plus oparty został na wielokrotnie nagradzanym oprogramowaniu d3 software suit. Opisywany serwer może pracować samodzielnie, pozwalając nam zaprojektować średnich rozmiarów wydarzenia i odtwarzać sekwencje. Alternatywnie może być urządzeniem nadrzędnym w większym przedsięwzięciu, gdzie wykorzystano większą liczbę urządzeń pracujących w sieci d3.  Serwer pozwala odtworzyć do ośmiu nieskompresowanych warstw wideo opartych na kodekach DXV lub HAP bądź dwóch warstw nieskompresowanego materiału multimedialnego w standardzie QT Animation. Możliwa jest praca do dwustu pięćdziesięciu sześciu zsynchronizowanych urządzeń w sieci Art-Net lub KiNet. Maksymalna rozdzielczość (dzięki dwóm wyjściom) to 2560 × 1600 pikseli. d3 2x2plus może zostać opcjonalnie zaopatrzony w rejestrator DVI lub 3G-SDI.