Do rodziny produktów sieciowych marki Klark Teknik dołączyło nowe urządzenie: DN9620.

Do rodziny produktów sieciowych marki Klark Teknik dołączyło nowe urządzenie: DN9620.   Jest to ekstender sygnału AES50 o wysokości 1 U i szerokości połowy racka. DN9620 obsługuje dwa strumienie AES50 poprzez  kabel Cat-5, zwielokrotniając liczbę dwukierunkowo przesyłanych kanałów do 96 (dla audio z rozdzielczością 24 bit) poprzez pojedynczy światłowód (do 500 m) lub poprzez pojedynczy kabel Cat-5E (do 100 m). Latencja od wejścia do wyjścia jest niezwykle niska (wynosi tylko 0,105 ms), dzięki czemu urządzenie może pracować z częstotliwością próbkowania 96 kHz lub 48 kHz oraz zapewnia różne tryby zegara. Urządzenie jest niezawodne dzięki zasilaczowi automatycznie dopasowującemu się do napięcia oraz złączom etherCON i opticalCON fi rmy Neutrik.     www.klarkteknik.com