Nowe oprogramowanie jest pierwszym narzędziem do projektowania systemów audio, dostarczającym szybkie i możliwie najbardziej przeglądowe informacje na temat headroomu głośników.

Oprogramowanie Meyer Sound MAPP Online odznacza się długoletnim funkcjonowaniem na rynku i ma wielu sympatyków wśród ludzi związanych z dźwiękiem. Teraz producent systemów nagłośnieniowych wprowadza nowe narzędzie dla realizatorów i inżynierów systemów – MAPP XT. Jak chwali się firma Meyer Sound, nowe oprogramowanie jest pierwszym narzędziem do projektowania systemów audio, dostarczającym szybkie i możliwie najbardziej przeglądowe informacje na temat headroomu głośników. Oprócz zaktualizowanego interfejsu użytkownika oraz nowych funkcji przyspieszających pracę, MAPP XT wskazuje maksymalne poziomy, przy których systemy Meyer Sound wciąż zachowają liniowy charakter źródła dźwięku, umożliwiając tym samym konfigurację wysokowydajnych systemów odzwierciedlających potrzeby danego show. John Mayer tak opisuje nowe narzędzie: „Naszą intencją było zawsze produkowanie systemów, które będą grały bardzo precyzyjnym i wiernym dźwiękiem, potrafiąc wzmacniać sygnały wejściowe tak samo wiernie bez względu na głośność. MAPP XT daje zupełnie nowe możliwości w zakresie wglądu w całkowity zapas systemu (headroom) i dostępną w nim moc, przy jednoczesnym zachowaniu liniowości i niezależnie od wykorzystanej korekcji, zastosowanej w cyfrowym processingu”.  To właśnie kontrola headroomu jest najważniejszym narzędziem dostępnym w MAPP XT. Może być on monitorowany z dwóch różnych perspektyw, za pomocą dwóch różnych sygnałów wejściowych. Jest to tradycyjny szerokopasmowy szum różowy, ale również nowy B-Noise, zdaniem inżynierów opracowujących nowe oprogramowanie, znacznie lepiej prezentujący zakres sygnału wejściowego wykorzystywanego w codziennych aplikacjach.„Wykorzystywanie szumu różowego jako sygnału testowego jest doskonałym, ale konserwatywnym sposobem na testowanie systemu i rzadko odzwierciedla rzeczywisty stan. Wprowadzenie nowego sygnału B-Noise jest ważnym krokiem w kierunku zapewnienia pomiarów, które będą niezależne, łatwo weryfikowalne i reprezentujące liniowy charakter źródeł Meyer Sound w rzeczywistym świecie, w celu uzyskania jak najlepszych rezultatów za każdym razem” – dodaje szef firmy Meyer Sound i legenda przemysłu nagłośnieniowego.Wśród innych funkcji MAPP XT można wskazać funkcję auto-splay (po wybraniu kąta pierwszej i ostatniej kolumny oraz kątów między wszystkimi elementami znajdującymi się w gronie zapewnia możliwie najlepsze pokrycie i wydajność), współczynnik bezpieczeństwa (informuje, czy dana konfiguracja jest bezpieczna pod kątem riggingowym i spełnia wyśrubowane normy bezpieczeństwa) oraz narzędzie o nazwie Gradient Subwoofer Array umożliwiające szybką i możliwie najdokładniejszą konfigurację subwooferów 500-HP, 900-LFC oraz 1100-LFC w układach kardioidalnych, co oszczędza czas w trakcie projektowania systemu.MAPP XT został wprowadzony na rynek jako uzupełnienie nowego, opatentowanego systemu liniowego LEOPARD oraz nowych subwooferów 900-LFC.