Miernik NTi Audio XL2 w zestawie mikrofonem M2230, oraz z wersją oprogramowania 4.21 TA zapewnia jednolitość miar i dokładność pomiarów spełniając odpowiednie przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki z 28 maja 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać mierniki dźwięku.

Decyzją Prezesa Głównego Urzędu Miar Rzeczypospolitej Polskiej (decyzja nr L 1/2021) badania miernika oraz certyfikat nr DE-16-M-PTB-0003 rev. 2, z dnia 3 marca 2019 r., wydany przez Federalną Jednostkę ds. Badań Fizycznych-Technicznych – Państwowy Instytut Meteorologii (PTB) w Brunszwiku, Niemcy, mogą być uznane za równoważne sposobom i metodą badań (..) w celu wykazania spełnienia przez te przyrządy ww. wymagań.

Decyzja Prezesa Głównego Urzędu Miar: do pobrania tutaj

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat miernika XL2 w wersji TA(Type Approved) oraz dodatkowymi wymogami formalnymi jakie musi spełniać miernik, prosimy o kontakt z polskim dystrybutorem marki, firmą Konsbud Audio: przemek_nti@konsbud-audio.com.pl