Audio Engineering Society ogłosiło przyjęcie i publikację standardu AES75-2022, „Standard AES dla akustyki: Pomiar maksymalnego liniowego poziomu dźwięku głośnika za pomocą hałasu”.

Nowy standard powstał z potrzeby praktycznej i spójnej procedury określania wydajności głośników. AES75-2022 jest wynikiem szeroko zakrojonych prac grupy zadaniowej SC-04-03-A Komitetu Normalizacyjnego AES, której współprzewodniczą Merlijn van Veen (starszy specjalista ds. wsparcia technicznego i edukacji w Meyer Sound) i Roger Schwenke (starszy naukowiec i lider innowacji w Meyer Sound).

Merlijn van Veen (starszy specjalista ds. wsparcia technicznego i edukacji w Meyer Sound)

Praca grupy projektowej była niezwykle metodyczna i przemyślana przy dopracowywaniu standardu” — mówi Bruce Olson, przewodniczący AES Standards. „AES75 bez wątpienia dołączy do najbardziej wpływowych standardów, które AES opublikowało w swojej długiej historii dostarczania branży audio kluczowych narzędzi do analizy wydajności sprzętu audio i zapewnienia interoperacyjności”.

Ocena wydajności głośników na podstawie opublikowanych specyfikacji była tradycyjnie trudna ze względu na niespójności zarówno w procedurach pomiarowych, jak i w sposobie przedstawiania mierzonych parametrów. „Do tej pory”, wyjaśnia Schwenke, „parametry SPL w specyfikacji produktu generowały więcej pytań niż odpowiedzi dotyczących użytych sygnałów testowych i procedur pomiarowych. Najważniejsze dla użytkownika końcowego jest to, jak głośnik będzie działał z typowymi sygnałami dźwiękowymi i czy wartości SPL można uczciwie porównać pomiędzy specyfikacjami dwóch różnych producentów”.

Roger Schwenke (starszy naukowiec i lider innowacji w Meyer Sound)

AES75 rozwiązuje te problemy”, kontynuuje Schwenke, „dostarczając szczegółową procedurę, a także specyficzny sygnał testowy, M-Noise, którego RMS i poziomy szczytowe jako funkcje częstotliwości lepiej odzwierciedlają typowy materiał dźwiękowy. Co więcej, AES75-2022 został zaprojektowany tak, aby można go było niezależnie weryfikować przy użyciu analizatorów i mikrofonów zwykle używanych przez profesjonalistów audio. Z tego względu, AES75 zapewnia zamawiającym przy specyfikacji systemu i użytkownikom znacznie bardziej wiarygodne dane pomocne przy analizie ofert i tworzeniu specyfikacji architektonicznych.

Sygnał testowy M-Noise jest oparty na analizie setek utworów muzycznych ze wszystkich gatunków, przeprowadzonej przez firmę Meyer Sound. Procedury opisane w AES75 określają pomiar maksymalnych liniowych poziomów dźwięku poprzez stopniowe zwiększanie poziomów odtwarzania, aż amplituda lub spójność akustycznej reprodukcji sygnału testowego M-Noise przez głośnik osiągnie niedopuszczalny stan. Procedury testowe AES75 obejmują pomiary wydajności zarówno aktywnych zestawów głośnikowych, jak i zasilanych zewnętrznie.