28 września 2012 roku miała miejsce uroczysta inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. 

28 września 2012 roku miała miejsce uroczysta inauguracja nowego gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku. Po sześciu latach od wmurowania kamienia węgielnego na nowej scenie największej instytucji artystycznej północno-wschodniej Polski wystawiono pierwsze przedstawienia. Gmach opery mieści Scenę  główną (siedemset siedemdziesiąt jeden miejsc), Salę Kameralną, sale prób chóru baletu i orkiestry oraz zewnętrzny amfiteatr.