13 lutego w katowickim Spodku odbył się bardzo długo oczekiwany koncert legendy gitary – Slash'a. 

  13 lutego w katowickim Spodku odbył się bardzo długo oczekiwany koncert legendy gitary – Slash'a.     Przygotowanie profesjonalnego nagłośnienia tego wydarzenia przypadło krakowskiej firmie PROSOUND Jarka Kaszyńskiego wspieranej przez firmę MUSIC COOK Sound Design Irka Polichta. Ze względu na bardzo dużą szerokość nagłaśnianego obszaru (ponad 180 stopni) konfiguracja systemu zakładała użycie dwóch gron JBL VTX grających na froncie, dwóch gron JBL Vertec 4888 DP grających na boki oraz pojedyńczych elementów JBL Vertec 4888DP jako frontfill dla pierwszych rzędów. Dodatkowo system został wsparty w dolnym paśmie przy użyciu subwooferów JBL VTX G28. Realizator Slasha, Tim “Quake” Mark zaproponowaną konfigurcję systemu przyjął z entuzjazmem. Montaż sprzętu dzień wcześniej umożliwił dokładne pomiary warunków panujących w sali oraz dostosowanie odpowiednich kątów, poziomów i opóźnień. Na konsoletę FOH została wybrana riderowa konsoleta cyfrowa Soundcraft Vi4, która zarządzała wszystkimi elementami systemu. Realizatorzy gwiazdy po koncercie wyrażali duże uznanie zarówno dla ekipy jak i całego sprzętu i sposobu jego przygotowania. Jak się okazuje nawet największe gwiazdy mogą zostać obsłużone przez rodzime firmy.     www.prosound.pl www.musiccook.pl www.essaudio.pl