Wyodrębnienie sygnału środkowego i bocznego (mid-side).

W poprzednim numerze na łamach poradnika przedstawiliśmy sposób na wykorzystanie toru bocznego side chain w kompresorze i bramce. W styczniowej odsłonie cyklu wnikniemy w strukturę obrazu stereo. Spojrzymy na niego oczami realizatorów masteringu oraz realizatorów mających doświadczenie w nagrywaniu orkiestr klasycznych. Zamiast postrzegać sygnał stereo jako kanały lewy i prawy, spojrzymy nań w kategorii mid-side.